DVD's Lys

Die Dans met God – Abel Pienaar

20 Maart 2015

Kliek hier om te bestel

Skaliegas in SA: Duiwel of Verlosser? – Siep Talma

15 Maart 2015

Kliek hier om te bestel

Slawerny en die Christendom – Chris de Wet

1 Maart 2015

Kliek hier om te bestel

Die Stem uit die Storm – Job en sy Vriende – Deon van Zyl

23 November 2014

Kliek hier om te bestel

“Vuurklip” en Blombosgrot, waar Letterkunde en Wetenskap Ontmoet – Izak Minnie

9 November 2014

Kliek hier om te bestel

Die Lewens van die Volksmoeder – Christi van der Westhuizen

9 November 2014

Kliek hier om te bestel

Die Post-Antibiotika Era: Fabel of Feit? – Karin Swart

28 September 2014

Kliek hier om te bestel

Lig, Elektromagnetiese Golwe en Visuele Persepsie – Andre Reitmann

14 September 2014

Kliek hier om te bestel

“Die Historiese Jesus en Nelson Mandela – Eben Scheffler

17 Augustus 2014

Kliek hier om te bestel

Morakitiet en Religie – Francois Durand

22 Junie 2014

Kliek hier om te bestel

Kan SA ‘n Moderne land word? – Die Rol van Sosiale Kapitaal – JP Landmann

8 Junie 2014

Kliek hier om te bestel

Die Religieuse toneel verander: Die opkoms van “Progressiewe Christenskap” – Johann Bason

25 Mei 2014

Kliek hier om te bestel

AQAL - ‘N KAART VAN DIE WERKLIKHEID - NAAS FERREIRA
AQAL – ‘n kaart van die Werklikheid – Naas Ferreira

24 November 2013

Kliek hier om te bestel

NHN - WEESGERUS 7 - WAT BEHELS 'N GOEIE LEWE? - DVD 3 - 'N GOEIE LEWE - PIETER BOTHA
NHN – Weesgerus 7 – Wat behels ‘n Goeie Lewe? – DVD 3 – ‘n Goeie Lewe – Pieter Botha

1 September 2013

Kliek hier om te bestel

NHN - WEESGERUS 7 - WAT BEHELS 'N GOEIE LEWE? - DVD 2 - VERANDER JOUSELF - PIETER BOTHA
NHN – Weesgerus 7 – Wat behels ‘n Goeie Lewe? – DVD 2 – Vernader Jouself- Pieter Botha

1 September 2013

Kliek hier om te bestel

NHN - WEESGERUS 7 - WAT BEHELS 'N GOEIE LEWE? - DVD 1 - ’N WAARDEVOLLE LEWE (A LIFE WELL-LIVED) - PIETER BOTHA
NHN – Weesgerus 7 – Wat behels ‘n Goeie Lewe? – DVD 1 – ‘n Waardevolle Lewe – Pieter Botha

1 September 2013

Kliek hier om te bestel

Die Nar: Universele Argetipe Van Wysheid, Deernis, Saligheid En Transendensie – Deon Van Zyl

25 November 2012

Kliek hier om te bestel

Waarom Glo Mense In God(E)/Bonatuurlike Agente? – Hansie Wolmarans

11 November 2012

Kliek hier om te bestel

Aan Wie Behoort Die “Heilige Land”? – Sakkie Spangenberg

28 Oktober 2012

Kliek hier om te bestel

Humanisme En ’N Humanistiese Lewensuitkyk – Pieter Botha

14 Oktober 2012

Kliek hier om te bestel

Die Nuutste Argeologiese Bevindings In Israel: Help Dit Om Die Bybel Beter Te Verstaan Of Nie? – Coenie Scheepers

30 September 2012

Kliek hier om te bestel

Die Verband Tussen Geloofsoortuigings En Kennis – Karen Van Der Merwe

9 September 2012

Kliek hier om te bestel

Weesgerus 6 – Nhn Seminaar – Die Historisiteit Van Waardes – Willem Landman

25 Augustus 2012

Kliek hier om te bestel

Weesgerus 6 – Nhn Seminaar – Personal Operating Philosophy – Praveen Naidoo

25 Augustus 2012

Kliek hier om te bestel

Die Nuutste Argeologiese Bevindings In Israel: Help Dit Om Die Bybel Beter Te Verstaan Of Nie? – Coenie Scheepers

25 Augustus 2012

Kliek hier om te bestel

Variasies onder die Vroeë Christene – Pieter Botha

19 Julie 2012

Kliek hier om te bestel

Beroep As Argetipe: Oer-Instinktiewe Dryfkrag Of Spirituele Roeping? – Deon Van Zyl

15 Julie 2012

Kliek hier om te bestel

Die Ska (Square Kilometer Array) – Gerrit Genis

1 Julie 2012

Kliek hier om te bestel

Kapitalisme Onder Beleg Soos Nog Nooit Van Te Vore Nie – ‘N Era Moontlik Aan Sy Einde? – Dawie Klopper

17 Junie 2012

Kliek hier om te bestel

Vanuit Die Besette Palestynse Gebied: ‘N Persoonlike Vertelling Deur Martie Momberg

10 Junie 2012

Kliek hier om te bestel

Balans – Die Middelgrond Tussen Geluk En Sukses – Louis Fourie

3 Junie 2012

Kliek hier om te bestel

Die Deurwerking Van Denkpatrone Van Die Tradisionele Afrika-Kultuur In Die 21ste Eeu – 20

20 Mei 2012

Kliek hier om te bestel

Kan/Mag Ons ‘N Nuwe Meesternarratief Met ‘N Nuwe Verklaringskapasiteit Daarstel? – Izak Du Plessis

6 Mei 2012

Kliek hier om te bestel

Die Relativering Van Menswees – Piet Croucamp

15 April 2012

Kliek hier om te bestel

Nuwe Hervorming – Net Maar ‘N Godsdiensding? – Sakkie Spangenberg

1 April 2012

Kliek hier om te bestel

Die Menslike Brein: Instink En Aangeleerde Gedrag – Chris Steinman

1 April 2012

Kliek hier om te bestel

Buddha, God And The Big Questions – Michel Clasquin-Johnson

4 Maart 2012

Kliek hier om te bestel

Die Effek Van Menslike Aktiwiteite Op Gesondheid, Die Aarde En Hemel. Skep Ons Ons Eie Hel? – Deel 2 – Chris Albertyn

22 Januarie/ 19 Februarie 2012

Kliek hier om te bestel

Die Soeke Na Geluk Is ‘N Lokval! – Antoinette Ehmke

5 Februarie 2012

Kliek hier om te bestel

Die Effek Van Menslike Aktiwiteite Op Gesondheid, Die Aarde En Hemel. Skep Ons Ons Eie Hel? – Deel 1 – Johan Schoeman

22 Januarie/ 19 Februarie 2012

Kliek hier om te bestel

Gulen Movement, Interfaith Dialogue & Turquoise Harmony Institute – Aydin Inal

4 Maart 2011

Kliek hier om te bestel

Ons Plek Op Aarde – Anthoni Van Nieuwkerk

20 November 2011

Kliek hier om te bestel

Kan Wurms Vlieg? Lewe In Die Transformasie-Spasie – Fritz Hölscher

6 November 2011

Kliek hier om te bestel

Die Red Van Reënwoude – My Diens Aan God – Chris Marais

23 Oktober 2011

Kliek hier om te bestel

Is Drome Betekenisvolle Boodskappe Van Die Nag? – Deon Van Zyl

9 Oktober 2011

Kliek hier om te bestel

Agter Die Somber Gordyn – Johannes De Villiers

Kliek hier om te bestel

Weesgerus 5 – NHN Seminaar – Groepbespreking – Almal

28 Augustus 2011

Kliek hier om te bestel

Weesgerus 5 – NHN Seminaar – Die Belliggaamde Brein – Freddie Gous

27 Augustus 2011

Kliek hier om te bestel

Weesgerus 5 – NHN Seminaar – Gode, Geeste En Geloofsgenesers – Pieter Craffert

27 Augustus 2011

Kliek hier om te bestel

Weesgerus 5 – NHN Seminaar – ‘N Fisiologiese Fundering Vir Geloofsoortuigings – Chris Steinman

27 Augustus 2011

Kliek hier om te bestel

The Changing Presentation Of Trauma Through The Ages – Elaine Bing

14 Augustus 2011

Kliek hier om te bestel

Die Relevansie Van Jesus Se Godsdiens Vandag – Eben Scheffler

19 Junie 2011

Kliek hier om te bestel

Oop Religieuse Gesprek – Pieter Craffert

5 Junie 2011

Kliek hier om te bestel

Facing Death – Chris Marais

22 Mei 2011

Kliek hier om te bestel

Eietydse Oplossings Vir Paulus Se Probleem – Antoinette Ehmke

8 Mei 2011

Kliek hier om te bestel

Die Etiek Van Dood Met Mediese Bystand – Willem Landman

10 April 2011

Kliek hier om te bestel

Rondom Afrika In 180 Dae – Stanley Van Den Heever

27 Maart 2011

Kliek hier om te bestel

Oor Napraters En Vrydenkers – Hansie Wolmarans

13 Maart 2011

Kliek hier om te bestel

Post-Moderne Godsdiens, Kritiek En Sekularisme – De La Rey Marais

27 Februarie 2011

Kliek hier om te bestel

Die Mens Is ‘N (Selfbewuste) Grootaap – Oor Die Aard En Evolusie Van Bewussyn – Jacques Kriel

13 Februarie 2011

Kliek hier om te bestel

Drie Perspektiewe Op Die Ontstaan, Groei & Toekoms Van Die Nhn – Sakkie Spangenberg, Pieter Botha, Pieter Craffert

30 Januarie 2011

Kliek hier om te bestel

Rigtingwysers Vir ‘N Nuwe Aarde En ‘N Nuwe Lewe Aan Die Hand Van Eckhardt Tolle Se Insigte – Pierre Malan

16 Januarie 2011

Kliek hier om te bestel

Die Vredefort-Krater – Kobus Van Rensburg

21 November 2010

Kliek hier om te bestel

Die Jesus Seminaar – 25 Jaar – Sakkie Spangenberg

7 November 2010

Kliek hier om te bestel

Die Ontstaan Van Die Vroeë Christendom – Pieter Botha

10 Oktober 2010

Kliek hier om te bestel

Die Goue Verhouding – Jan Viljoen

10 Oktober 2010

Kliek hier om te bestel

Weesgerus 4 – Nhn Seminaar – Verskeie Onderwerpe – Freek Robinson, Petrus De Kock, Sakkie Spangenberg

20-22 Augustus 2010

Kliek hier om te bestel

’N Teologie Van Mooiheid – Pieter Botha

15 Augustus 2010

Kliek hier om te bestel

Die Impak Van Die Nuwe Breinnavorsing Op Ons Lewens – Hannie Belsten

1 Augustus 2010

Kliek hier om te bestel

Religie, Handel En Die Herkoms Van Inheemse Volke In Suider-Afrika – Francois Durand

18 Julie 2010

Kliek hier om te bestel

Suid-Afrika En Die Toekoms: Wat Lê Voor? – Anthoni Van Nieuwkerk

20 Junie 2010

Kliek hier om te bestel

Meaning In Life: What Does God Have To Do With It? – Thaddeus Metz

6 Junie 2010

Kliek hier om te bestel

Perspektiewe Op Hedendaagse Grensdeurgange Vir Die Transendente In Die Teologie, Filosofie En Natuurwetenskappe – Cornel Du Toit

23 Mei 2010

Kliek hier om te bestel

Selfbedrog Oftewel Selfkritiek En Volwassenheid – Pieter Botha

9 Mei 2010

Kliek hier om te bestel

Soeke Na ‘N Eietydse Spiritualiteit – Sentrum Vir Eietydse Spiritualiteit – Kaapstad – Abel Pienaar En Ander

17 April 2010

Kliek hier om te bestel

‘N Raamwerk Vir Rekonstruksie – Hein Reitman

11 April 2010

Kliek hier om te bestel

DNS – Die Beplande Faktor – Jan Viljoen

28 Maart 2010

Kliek hier om te bestel

Boeddhisme In ‘N Neutedop – Johan Booyse

14 Maart 2010

Kliek hier om te bestel

Groei Deur Verhoudings Tot Volwassenheid – Rina Venter

31 Januarie 2010

Kliek hier om te bestel

Rassisme In “Moermekaarland” – Wilhelm Jordaan

15 November 2009

Kliek hier om te bestel

Soeke Na ‘N Eietydse Spiritualiteit – Spiritualiteit – Sentrum Vir Eietydse Spiritualiteit – Pretoria – Abel Pienaar En Ander

31 Oktober 2009

Kliek hier om te bestel

Die Evolusieleer Op Skool Gedurende Die Apartheidsjare – Jurie Van Den Heever

9 Maart 2009

Kliek hier om te bestel

Die Geskiedenis Van Lina Spies – ‘N Gewysigde Perspektief Van Jesus, Die Christendom En Judaïsme – Lina Spies

9 Maart 2008

Kliek hier om te bestel

Die Geskiedenis Van Lina Spies – ‘N Gewysigde Perspektief Van Jesus, Die Christendom En Judaïsme – Lina Spies

13 Januarie 2008

Kliek hier om te bestel

Skeppingsverhale – Peet Van Dyk

10 Junie 2007

Kliek hier om te bestel

Lewe Na Die Dood; Het Die Mens ‘N (Onsterflike) Siel?

Oktober/ November 2006

Kliek hier om te bestel