Ons verstaan van die goddelike?

Die HHN is voortdurend in gesprek oor die wetenskap van mens en kosmos. Ons omhels die idee van die morele of goddelike as menslike uitdrukking tot ‘n beter lewe. Hier nooi ons mense uit verskillende denkrigtings om deel te neem aan gesprekke oor ‘n vrye, kreatiewe en kritiese lewenswyse.

Here you can create the content that will be used within the module.

Fokusareas

Die 2017 NHN seminar word beplan vir 19 en 20 Augustus, meer inligting volg.

Geldelike bystand tot die NHN se verpligtinge:

Maak asseblief ‘n bydrae om vanjaar se programme te finansier. Jy kan R400 per individu en R500 per gesin as riglyn beskou. Vir die 25 ondersteuners wat wat reeds hul bydraes gemaak het, sê ons graag baie dankie. Die bankbesonderhede vir elektroniese inbetalings is:

Rekeninghouer: Nuwe Hervorming Netwerk
Bank: Nedbank
Takkode: 162145
Rekeningnommer: 1621-207-811
Soort rekening: Tjek

DVDs

Latest Product

Prof Joppie van Graan het vanoggend (26 Maart) 'n hele paar wyshede kwytgeraak oor jou funksionering as mens. Hy het die metafoor van "energie" gebruik om sy wyshede oor te dra. Volgens hom het elkeen van ons 'n dinamo wat energie opwek in ons lywe. Dis daardie dinamo en energie wat jou as mens voortdryf en jou laat funksioneer of wanfunksioneer. Hierdie wanfunksionering hang daarmee saam dat ons ons eie dinamo soms saboteer en die vloei van positiewe energie afsny.

Ons negatiewe innerlike dialoog met onsself is maar een voorbeeld. Hy het as voorbeeld verwys na 'n man wat nie met sy pankop kan vrede maak nie en dat dit sy energie kan ondermyn. En toe wys hy 'n skuifie met die woorde "ervaar", "aanvaar", "laat vaar", "sluit af". (Ek kan die laaste woorde nie meer presies onthou nie, maar dis hoe ek dit in my eie woorde onthou.) Wanneer 'n mens jou pankop ervaar, aanvaar, laat vaar en ophou om daaroor te tob, kan jy die lewe vir jouself soveel vreugdevoller maak.

Mens sou dit ook kon opsom met die woorde "maak vrede met ..." (en dan invul wat jou ookal pootjie om positief te leef.) Nouja, vrinne en vrindinne gryp die lewe met beide hande en moenie jou dinamo en jou energievloei ondermyn nie.
... See MoreSee Less

View on Facebook

BINNEKORT BESKIKBAAR OP DVD
DVD 156 - DIE BESTUUR VAN JOU BESKIKBARE INNERLIKE ENERGIE - JOPPIE VAN GRAAN
_______________________________________________
’n Praktiese lesing oor hoe jy jou beskikbare innerlike energie bestuur. Binne elkeen van ons is daar ’n dinamo wat warm polsende energie ontwikkel. ‘Binne’ beteken dat elkeen van ons self verantwoordelik is vir wat met ons energie gebeur.

Elkeen van ons het ’n unieke energie-afdruk. Dit is nie goed of sleg nie, nie reg of verkeerd nie, net uniek. Dit is uiters belangrik dat elkeen van ons op ’n energiereis moet gaan en ons eie energie-afdruk leer ken.

Rondom en binne ons is daar ’n klomp energie-‘zappers’. Leer die ‘zappers’ ken en verwyder dit een vir een. Energie vloei òf negatief (ek doen wat ek doen omdat ek moet), òf neutraal (ek is in balans en pas maar aan), òf positief (ek doen wat ek doen omdat ek wil en kan).

En dit is die uitdaging, om die vloei van jou energie te herkanaliseer en doeltreffend te bestuur.
... See MoreSee Less

View on Facebook

“Dít is nie hoogmoedig” lees die opskrif by ’n artikel van Adrio König in vanoggend se Beeld (14 Maart). Hy reageer op die debat by die Woordfees op Stellenbosch waar die Christelike godsdiens se plek tussen ander godsdienste onder die loep geneem is. Hy stel sy vertrekpunt duidelik: net die Bybel kan die antwoord gee op die vraag of Jesus die enigste Verlosser is. Dan haal hy – getrou aan sy beroep as sistematiese teoloog – ’n rits Bybeltekste aan: Eksodus 20:3, Johannes 14:6, Handelinge 4:12 en Handelinge 17:30-31. Hierna kom hy tot die slotsom: Die Bybel verkondig dat die Christelike godsdiens die enigste ware een is en dat redding slegs deur Jesus te vind is.

Hierdie soort lees van die Bybel kan ’n mens beskryf as ’n naïewe lees daarvan. Dit neem nie die verskillende historiese kontekste waarin die Bybelboeke totstand gekom het, in ag nie. Maar dis nie al nie. Die soort logika waarmee die redenasie werk, kan as ’n naïewe logika getipeer word. Jy ryg Bybeltekste soos krale in ’n snoer – en voila, daar het jy die antwoord. Byna soos ’n optelsom.

’n Meer verantwoordelike lees van die Bybel en ’n verantwoordelike omgang met die geskiedenis van die Christelike godsdiens lewer ander resultate as die van Adrio König en geesgenote.

Die Christelike godsdiens met sy Drie-eenheid is nie ’n reglynige voortsetting van die Jahwe-godsdiens van ou Israel nie. Dis ook nie ’n reglynige voortsetting van die vroeë Judaïsme waarin Jesus van Nasaret tuis was nie. Ons lees van ten minste twee godsdienste in die Bybel: (1) Jahwisme en (2) vroeë Judaïsme. In die Ou Testamentiese boeke lees ons van Jahwisme en in die Nuwe Testamentiese boeke lees ons van vroeë Judaïsme. Toe die Nuwe Testamentiese boek geskryf is, het die Christelike godsdiens nog nie bestaan nie. Dit neem geleidelik vorm aan in die drie eeue wat op Jesus se kruisdood volg.

Jahwisme was nie van oorsprong monoteïsties nie. Hier is een bewys daarvoor: Genesis 1:26 “En God het gesê: ‘Laat ons (meervoud) mense maak na ons (meervoud) beeld, na ons (meervoud) gelykenis …’.” Jahwisme het eers tydens en na die Babiloniese ballingskap (586-539 VAJ) tot ’n monoteïsme ontwikkel. Daardie monoteïsme staan bekend as “vroeë Judaïsme”. Uit die vroeë Judaïsme (of Judaïsme van die Tweede Tempeltydperk [515 VAJ–70 AJ]) het die Christelike godsdiens ontwikkel.

Jesus van Nasaret was tuis binne vroeë Judaïsme. Hy was besny; hy het die tempel in Jerusalem besoek; hy het die Sabbat gevier (nie die Sondag nie); hy het die Joodse offergebruike en dieetvoorskrifte belangrik geag, ens. ens. Die “ons Vader gebed” (Matt 6:9-13) is deur-en-deur ’n Joodse gebed – anders gestel, dis ’n gebed wat iets van die vroeë Judaïsme weerspieël. Dis nie ’n Christelike gebed nie – alhoewel Christene dit vir hulle toegeëien het.

Die Christelike godsdiens soos ons dit vandag ken, is die agter-agter-agter-kleinkind van die Romeinse staatsgodsdiens soos keiser Konstantyn en keiser Theodosius die Grote dit in die vierde eeu vasgelê en gepropageer het.

’n Historiese lees van die Bybelboek en ’n historiese perspektief op die ontstaan van die Christelike godsdiens lewer ander resultate as ’n sistematiese (en kerklike) lees van die Bybelboeke en die Christelike godsdiens. Eersgenoemde lees van die Bybelboeke en die besef dat die Christelike godsdiens slegs maar 2 000 jaar oud is, open ’n mens se oë vir die wete dat godsdienste by grasie van mense bestaan. Die drie godsdienste wat ons vandag ken as Judaïsme, Christendom en Islam, is gebore binne bepaalde historiese periodes. Geeneen van hulle bestaan van ewigheid af nie.

Wie dit weet, sal afstand doen van die siening dat “my godsdiens die enigste ware een is.” Sulke mense sal ook uit die geskiedenis weet dat godsdienstige mense liefs nie met regeerders in dieselfde bed moet klim nie. Waar godsdiens en staatgesag nie meer geskei kan word nie, broei onheil uit.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Pierre du Toit is oorlede na hartoperasie. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Onlangse Artikels en Lesings

NHN UK vir 2017 en ander inligting

NHN‒UK vir 2017 Voorsitter:                         Johan Talma Ondervoorsitter:               Gerrit Genis Finansies:                        Johann Basson Sosiale Spil:                     Ina Louw Midrandbyeenkomste:     Sakkie Spangenberg en Deon van Zyl Midrand...

Die Tafelgebed: Willem Semmilink

Midrand lesing: 15 Januarie 2017 Vandag is ons baie bewus van wat ons eet. Ons is bedag op dinge soos ’n gebalanseerde dieet en ’n hele industrie het ontwikkel met dieet middels, aanvullers en instruksies oor wat goed is vir jou en wat nie. Inisiatiewe om organiese...

Kon Jesus van Nasaret lees en skryf? Prof. Pieter Botha

Midrandlesing  6 November 2016: Op die vraag of Jesus kon lees en skryf, is mense geneig om onmiddellik positief te antwoord ‒ natuurlik: die Nuwe Testament vertel van Jesus wat vir die skrifgeleerdes in die tempel uit die boekrolle voorgedra het en dat Hy op 'n ander...

NHN Renaissance Seminaar van 8 en 9 Oktober

Tydens ons suksesvolle seminaar op 8 en 9 Oktober 2016, kon ons die insigte van vier gesiene kenners kry oor die tema "’n Blik in die toekoms se Kristalbal." Ons sprekers was mnr Pieter Geldenhuys, ‘n professionele toekomskundige; dr André Bartlett, teoloog; dr Frans...

Kobie Temming Swart: Musiek as terapie, 11 September 2016

Die aanbieding het begin met ’n kort begeleide ontspanning en beelding. Kobie het klassieke musiek gespeel en die gehoor gevra om hulle oë te sluit en hulself toe te laat om op reis te gaan. Elkeen moes hom-/haarself na ’n mooi en rustige plek verplaas om die lewe...

Petrus Kuhne – ‘n Vreemde landskap

Midrandbyeenkoms: Sondag 10 Julie 2016: Die lewe is nie soos 'n Powerpoint-aanbieding nie; alles is nie netjies ingeryg en verduidelik nie, sê Petrus. Dis 'n reis deur 'n vreemde landskap, sonder 'n GPS. (Hy verwys na Willie Esterhuyse se boek Geagte Jahwe, 'n...

Wie was Spinoza, en wat was sy filosofie? Dr. Piet Odendaal

  Sommige van julle het seker al van Alice A. Baily se boeke gelees. Sy het meer as 20 boeke geskryf – almal met esoteriese temas. Die boeke het almal sulke kenmerkende blou omslae – en vir dié met esoteriese belangstelling is hierdie boeke ‘n moet lees. In een...

Natuur, Skepping en Moraliteit: Dr Francois Durand

Midrandbyeenkoms Sondag 15 Mei: Francois Durand illustreer sy siening van die mens se natuurbeskouing aan die hand van ‘n Brueghel-Rubens-skildery wat die Tuin van Eden voorstel as alles net mooi en goed. Volgens hom is dit 'n verkeerde beeld. Ons misreken ons as ons...

Die NHN se “Onse Vader” en “Bergpredikasie” kompetisie

In Maart vanjaar het die NHN sy lede gevra om hulle versie van die Bybel se “Onse Vader” en die “Saligsprekinge” op te skryf. Elkeen kon sy skepping vir die kompetisie instuur en daarmee ‘n boekprys wen.  Hierdie “Onse Vader” van André Ludick het die boekprys gewen....

DIE OSSEWA-BRANDWAG EN HAAR VROUE: Charl Blignaut

DIE OSSEWA-BRANDWAG EN HAAR VROUE (Opsomming deur Sam J Basch) Daar is groot wanpersepsies oor die Ossewa-Brandwag (OB).  'n Algemene siening was dat hulle militante, verregse Afrikaners was wat 'n staatsgreep in Suid-Afrika wou bewerkstellig en hul hoop op 'n Duitse...

Oor die Muur/Maan? Besluit self

Midrandpraatjie Sondag 31 Januarie 2016 - Dr Hannetjie v Zyl-Edeling Dr Hannetjie van Zyl-Edeling glo 'n mens se gesondheid en breinfunksies is hoofsaaklik 'n kopding. Hoe ons oor ons gesondheid dink en handel, kan 'n groot verskil maak op ons lewenskwaliteit, veral...

Argeologie en die wêreld van Jesus – Prof Pieter Botha

Midrandpraatjie Sondag 17 Januarie 2016 Pieter het in hierdie aanbieding die (verrassende?) stelling gemaak dat daar geen argeologiese getuienis van die tyd van Jesus is nie. Hy praat dus eerder oor die argeologie van die wêreld van Jesus. Hoe weet ons dan of Jesus...

Jona-Lesing – Prof Sakkie Spangenberg & Dr Deon v Zyl

In sy boek Ek is my brein (2014) maak die Nederlandse breinwetenskaplike, Dick Swaab, die volgende stelling:―Godsdienstigheid gaan helaas nie dikwels saam met die kuns om te kan relativeer of met ‘n sin vir humor nie. Click here todownload the PDF...

Ek is my liggaam – Dr Jacques Kriel

Johan Degenaar se fenomenologiese antropologie en die vraag na die hel “Liggaamlikheid is die enigste wyse waarop die mens hom in die wêreld vind. Die liggaamlikheid van die mens is die voorwaarde waarvolgens hy in die wêreld is, dit wil sê die voorwaarde waarvolgens...

NHN Seminaar 2015: Vier die lewe met betekenisvolle ervarings

Wat ‘n spesiale naweek was 11 – 13 September vanjaar! Uitnemende aanbiedings, stimulerende geselskap, gesellige kuiers, goeie verblyf en heerlike kos. Onder Deon van Zyl se knap leiding het ons – soms baie kreatief - gedink oor vier belangrike aspekte wat die tema van...

Satan in die Ou Testament – Gerda de Villiers, Teo artikel

Inleiding Is daar ‘n S/satan in die Ou Testament? Inderdaad. Om die waarheid te sê, daar is ‘n hele paar satans. Maar of daar werklik ‘n Satan is, dit wil sê ‘n spesifieke wese met ‘n persoonlike identiteit wat Satan heet, is egter te betwis. Hierdie teo-artikel...

Book Evaluation: Lost Christianities – Bart Ehrman

This is fundamentally a popular treatment of the topic that doesn't tell us that much new about the subject. But it is not a bad introduction. Indeed, if you are not aware that the Christian New Testament was not agreed upon until more than three centuries after the...

Die Hemelvaart en Wederkoms – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg   Net soos in die geval van die herverskyningsverhale in die evangelies, kry ons met uiteenlopende verhale oor Jesus se hemelvaart te doen. Die evangelie van Markus en die evangelie van Johannes bevat byvoorbeeld nie 'n verhaal oor Jesus...

Slawerny en die Christendom – Dr Chris de Wet

Dr Chris de Wet se insiggewende praatjie: “Slawerny en die Christendom”, by die NHN se Midrandbyeenkoms op 1 Maart 2015, bied baie stof tot dadenke. Enige denkende mens word daardeur geïnspireer om weer ‘n keer oor slawerny in al sy vorme te dink, veral in ons...

Die Stem uit die Storm, Job, sy Vriende en ons – Dr Deon van Zyl

INLEIDING Ons almal ken seker Job se storie en het dit al baie gehoor. Sakkie Spangenberg sê die hele boek kan opgesom word in Job 1 en 2, en die laaste 6 verse. Hier is ‘n kort oorsig: ‘n Vroom en opregte man voer ‘n ooglopend goeie lewe en het talle besittings. Hy...

Waarom Hervorming? – Pieter Botha

Verkorte teks van 'n voordrag voor die Sinode van Noord-Transvaal (2/9/03). deur Pieter Botha Agtergrond: SKLAS (Noord-Transvaal) het twee "nuwe hervormers" genooi om aan die sinode se bespreking van die "nuwe hervorming" deel te neem. Ringe is versoek om vrae in te...

NHN Seminaar 2014: Die NHN as Vernuwer in die Afrikaanse Samelewing

As deel van ons 10de bestaansjaar het die NHN op 30 Augustus 2014 sy jaarlikse seminaar by Zambesi Lodge in Montana, Pretoria gehou met die tema: “Die NHN as vernuwer in die Afrikaanse samelewing: perspektiewe op religie en wetenskap, samelewing en geskiedenis,...

Oorsprong Van Die Oerknal-Teorie – Pieter Geldenhuys

Oorsprong van die Oerknal-teorie Deur: Pieter Geldenhuys Opsomming : Die Oerknal- ("Big Bang"-) teorie is deesdae die algemeen aanvaarde verklaring vir die oorsprong van die heelal. Maar hoe het wetenskaplikes op die teorie besluit? Wie het die baanbrekerswerk gedoen...

Om die Dood in die oë te Kyk – Chris Marais

Deur: CHRIS MARAIS Datum : So 22 Mei 11 In die moderne samelewing word die dood in baie gevalle uit ons ervaringswêreld verdring, asof die dood nie werklik bestaan nie - die groot olifant in die sitkamer waaroor niemand meer praat nie. Dood word in pragtige houtkiste...

Being – David Schnarch

Deur: David Schnarch Inspired by the work of Dr David Schnarch; Compiled by Antoinette Ehmke As Human Beings, we have equal but opposing driving forces: on the one hand each of us want to be an individual, achieve great things as an individual and be acknowledged as...

Godsdiens en ‘n Demokratiese Samelewing – Pieter Craffert

Deur: Pieter Craffert Een van die grootste misverstande in die huidige debat rondom die Nuwe Hervorming is dat dit slegs handel oor die ontkenning van en aanval op sekere van die sentrale leerstellings van die Christelike geloof. Daarom word die sogenaamde Nuwe...

DIE NUWE HERVORMING

Deur: Hansie Wolmarans Die debat oor die Nuwe Hervorming soos dit in die pers, in kerke en rondom braaivleisvure gevoer word, raak nog net aan die oppervlak. Vir baie mense is die kern van die debat Jesus se geboorte uit 'n maagd en sy opstanding uit die dood. Ten...

Die Geboorteverhaal van die Historiese Jesus – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die wyse waarop baie van ons die Bybel lees en verstaan, verskil aansienlik van vroeëre geslagte se lees en verstaan daarvan. Ons is beïnvloed deur ten minste drie groot omwentelings in die geestesgeskiedenis van die Westerse wêreld. Gedurende...

Wat Gemaak met Kersfees? – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Vra enige Sondagskoolkind waar Jesus gebore is en jy gaan tien teen een die antwoord kry: 'In 'n stal in Betlehem'. Jaar vir jaar voer mense in kerke en soms ook in laerskole die geboorteverhaal van Jesus op. Hierdie geboorteverhaal staan...

Tradisionele Sondeleer en Bybelfeite – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die godsdiensdebatte die afgelope maande toon duidelik dat twee groepe teenoor mekaar staan. Die een groep beklemtoon die tradisionele Christelike dogmas. Die ander groep beklemtoon die nuwere feite wat drie eeue se intensiewe Bybelnavorsing...

Om in Afrika Teologie te Bedryf – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Nie in my wildste drome het ek vermoed dat 2003 met 'n hewige godsdiensdebat gaan begin nie. "Waarom sou mense hulle tyd en energie op so 'n sinlose bedryf verspil?" kan mens vra. Vir my is dit duidelik 'n bewys dat mense moeg is om 'n rat...

Adam en Eva – Robert Funk

Deur: Aanhaling van Robert Funk Die deliteralisering van die verhaal van Adam en Eva het 'n einde gemaak aan die dogma van die erfsonde. Die dood is nie die straf vir die sonde nie, maar 'n natuurlike verskynsel. "Sonde word nie van geslag tot geslag deur die manlike...

Die Dogma van die Erfsonde – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die godsdiensdebatte die afgelope twee tot drie jaar toon duidelik dat twee groepe teenoor mekaar staan. Die een groep beklemtoon die tradisionele Christelike dogmas. Die ander groep beklemtoon die nuwere feite wat drie eeue se intensiewe...

Die Religieuse Toneel Verander: Die opkoms van “Progressiewe Christenskap” – Johann Basson

Opsomming
Nigel Leaves bespreek in sy boek “Religion under attack” die talle aspekte wat godsdiens verdag maak en dat dit nodig is dat teologiese denke in voeling moet kom met hedendaagse kennis, navorsingsresultate en metodes van kommunikasie ten einde ‘n ondersteuningskorps met integriteit te behou. Die verdeelde samelewing moet besin oor wapenstryd, etnisiteit en die waardes van lewe en omgewing. Die verdelende kerke kyk vas teen historiese stryde soos die rol van die vrou/ordening van vroulike predikante, die aanvaarding van gay mense, die klem op ‘n lewe wat kom en Christelike eksklusivisme. ‘n Nuwe kyk is dus nodig, na my mening ook deur groepe soos ons wat losgemaak is van kerkstrukture en godsbeskouings van die verlede. ‘n Verbete aanval teen kerke doen na my mening meer kwaad as goed, veral as ons nie kennis dra van die oorgangsproses wat op ‘sagter’ en meer natuurlike maniere reeds besig is om plaas te vind nie. Daar is heelwat organisasies, asook gemeentes, wêreldwyd besig om ‘n nuwe paradigma in te gaan – ‘n verwysingsraamwerk wat die Bybel of ander heilige geskrifte as literêre werke beskou, dit wil sê as kreatiewe menslike produkte soos ander kunswerke waarin mens moontlike betekenis in die metafore kan vind. Hiermee saam verskuif die fokus van ‘n teïstiese God na ‘n lewenswyse volgens die goeie dinge in verhale oor die lewe en lering van Jesus. Hierdie verskuiwing plaas die klem dan ook op die transformasie van werklikheidsaspekte soos etiek, verantwoordelikheid, sosio-ekonomiese geregtigheid, ekologie, harmonie en vrede. Is hierdie paradigma tekenend van ‘n nuwe Christendom wat weggestap het van teïsme, of die bonatuurlike, en nou meer gerig is op lewensvaardighede en kennis? Die doel van die lesing is om aan te toon hoe die religieuse toneel reeds verander het, die maniere van kommunikasie en ontwikkelende narratiewe oor waardes, dinge wat meer aktueel mag wees om die mensdom vir ‘n beter toekoms toe te rus.

Eerbied vir Lewe -Pieter J.J. Botha

  Alles Wissen ist zuletzt Wissen vom Leben und alles Erkennen Staunen über das Rätsel des Lebens — Ehrfurcht vor dem Leben in seinen unendlichen, immer neuen Gestaltungen. … Und vertiefst du dich ins Leben, schaust du mit sehenden Augen in das gewaltige belebte...

Midrandbyeenkoms en ander sake

Beste NHN Lid of Belangstellende Komende Sondag, tydens die NHN se tweeweeklikse byeenkoms in die MBA Conference Centre Ouditorium in Midrand, sal Prof Pieter Botha praat oor: “Eerbied vir Lewe”. In die gesprek tussen geloof en wetenskap kom Albert Schweitzer se...

Avatar: ‘n Mitologie vir ons Tyd – Naas Ferreira

Opsomming Te oordeel aan die aantal kerke in Europa en selfs in Suid-Afrika wat lidmate verloor, blyk dit dat die tradisionele Christelike teologie sy geloofwaardigheid onder sekere groepe verloor het en nou plek maak vir die rede. Die rede het alle mitologieë...

Elke Keer as die Wereld Vergaan – Hansie Wolmarans

  1. Tien jaar van Nuwe Hervorming Tien jaar gelede toe die Nuwe Hervorming Netwerk gestig is, het baie mense gedink dis ʼn teken van die eindtye. Ons is uitgekryt as die eindtydse valse profete en die handlangers van die Antichris. Ongeveer sewe en twintig...

Armoede en die Suid-Afrikanse semeleweing – Prof Eben Scheffler

Deur: Prof Eben Scheffler Datum : So 13 Okt 13 In sy aanbieding sal Eben kortliks die probleem van armoede wereldwyd en veral in Suid-Afrika skets. Alhoewel dit allerweë erken word dat Jesus van Nasaret self arm was en vir die armes opgekom het, kan die vraag met erns...

Die Samelewing en Seksuele Oriëntasie – Marietjie v Loggerenberg

Deur: Marietjie v Loggerenberg Datum : So 29 Sep 13 “Life begins at the end of your comfort zone.” - Neale Donald Walsch Marietjie sê: "Miskien is dit wat met my gebeur het die afgelope 13 jaar. Ek het begin lewe – as ‘n getroude straight vrou in die gay wêreld. Oor...

Gesprek oor gay-wees – Marietjie v Loggerenberg en Ds. André Muller

“Life begins at the end of your comfort zone.”  - Neale Donald Walsch Miskien is dit wat met my gebeur het die afgelope 13 jaar.  Ek het begin lewe – as ‘n getroude straight vrou in die gay wêreld.   Oor die afgelope jare het die gay samelewing my begin vertrou en hul...

‘n Samelewing Sonder Godsdiens? – Dr Hanneli Bendeman

‘N SAMELEWING SONDER GODSDIENS? Deur: Dr Hanneli Bendeman Datum : So 15 Sep 13 In Hanneli se persoonlike reis van christen na spiritualiteit, deur ateisme en agnostiek tot waar sy nou is …. het die dissipline van sosiologie en die etiek … baie gehelp met vrae, analise...

Top Ten Signs that you are an Unquestioning Christian

Deur: Top Ten Signs That You Are An Unquestioning Christian 10- You vigorously deny the existence of thousands of gods claimed by other religions, but feel outraged or offended when someone denies the existence of your god. 9- You feel insulted and ‘dehumanized’ when...

Geestelike Groei – Groei In Wat? – Hein Reitmann

Is geestelike groei noodwendig gewens? Wanneer groei ‘n mens te vêr? Wat is geestelike groei vir ‘n: • miskruier • fundamentalis • agapeïs • charismatikus • objektiwis Elkeen van hierdie benaderings het ‘n natuurlike plek met ‘n natuurlike potensiaal en natuurlike...

NHN Seminaar 30 Augustus 1 September 2013 – Sakkie Spangenberg

NHN SEMINAAR 30 AUGUSTUS – 1 SEPTEMBER 2013 Deur: Sakkie Spangenberg Beste NHN Lid of Belangstellende Die NHN se jaarlikse seminaar vind binne enkele weke weer by Weesgerus Vakansie-oord net buite Modimolle plaas en beplanning hiervoor is volle swang. In die...

Fundamentalisme – Sakkie Spangenberg

Deur: Pieter Botha   Fundamentalisme is 'n lelike ding. Deesdae betwis niemand in Suid-Afrika dat dit 'n slegte ding is nie; selfs die wat onmiskenbaar daarmee verbind word, wil nie fundamentaliste genoem word nie. Dit is bietjie soos die verskynsel "rassisme":...

Bybelvertalings: Waarom die Verskille – Dr Johan Brink

Waarom verskil Bybels? Waarom word die Bybel voortdurend vertaal? Watter Bybelvertaling is die beste? INLEIDEND Baie mense ken die Bybel, maar min mense weet iets van die Bybel af. Daar is onbeantwoorde vrae soos: • Die Bybel soos ons dit in ons hande vashou: waar kom...

Oopkop oor hernubare energie – Prof Dieter Holm

Deur: Dieter Holm Datum : So 21 Apr 13 Energie is amper soos religie; die meeste mense glo aan één saligmakende energievorm, naamlik elektristeit. Dit terwyl energie veel meer is as elektrisiteit. Die een waarvan daar die minste algemene kennis bestaan, is hernubare...

Jesus se Hellevaart en Opstanding – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die leerstuk van Jesus se hellevaart het vir baie Christene 'n vraagstuk geword. Daar is selfs Nuwe-Testamentici wat meen dat die leerstuk uit die Apostolicumverwyder moet word. Die plek waar dit in die Apostolicum voorkom, bevestig dat...

Dominee, Los My Lyf Uit! – Johannes N. Vorster

Johannes N. Vorster Daar is ‘n byna vanselfsprekende legitimiteit wat aan sogenaamde geestelike leiers van ons gemeenskap toegeken word, om uitsprake te kan maak oor wat mense met hulle liggame aanvang in kontemporêre sosiale interaksie, of dit nou te make het met...

Die Vloek van Prometheus – Dr Francois Durand

Deur: Dr Francois Durand Datum : So 10 Feb 13 Volgens die Klassieke Grieke het die Titaan Prometheus vuur van die Olimpiërs gesteel en dit aan die mensdom gegee. Met hierdie daad het hy hulle van ondergang gered en was hy die grondlegger van die beskawing. Hy was deur...

’N Kort Geskiedenis van die Duiwel – Sakkie Spangenberg

“If you ask a theologian the question (...): who is Satan? he will doubtless answer: Satan is the Commander-in-chief of the fallen angels.” (Corte 1958:7) “By devil I mean a being created as a spirit, gifted with intelligence, will and awareness, which at a certain...

Waarom Glo Mense in God(E)/Bonatuurlike Agente? – Hansie Wolmarans

Deur: HANSIE WOLMARANS Datum : So 11 Nov 12 Die geloof in God(e)/bo-natuurlike agente is bykans universeel. Daar is verskillende verklarings hiervoor. Calvyn het verklaar dat alle mense met ’n sensus religionis geskape is. Dit is deur die sondeval verduister, maar is...

Aan Wie Behoort die “Heilige Land”? – Sakkie Spangenberg

Deur: SAKKIE SPANGENBERG Datum : So 28 Okt 12 Telkens wanneer daar konflik in Israel/Palestina uitbreek en daar kritiek uitgespreek word op die Israeli’s se handelinge, wys Christene daarop dat die land aan die Jode beloof is en dat die Palestyne die feit moet...

Humanisme En ’N Humanistiese Lewensuitkyk – Pieter Botha

Deur: PIETER BOTHA Datum : So 14 Okt 12 Humanisme en ’n humanistiese lewensuitkyk Prof Pieter Botha Wie is die humaniste? Wat is nou eintlik humanisties? ’n Filosofie? ’n Akademiese dissipline? ’n Wêreldse wetenskap? Of dalk net nog ’n godsdiens? Humanisme het te doen...

Variasies Onder die Vroeë Christene en AJV- Pieter Botha

Pieter Botha bespreek die komplekse verskeidenheid wat die vroeë Christenlewe gekenmerk het. Hy wys op die rol wat interpretasie, selfkritiek en etiek speel in die proses om die “waarheid” te bepaal en dui ook op die problematiek van eenheid as uitdrukking van mag....

Die Wetenskaplike Skeppingsverhaal – H Strydom & S Talma

Die Wetenskaplike Skeppingsverhaal Deur: Hennie Strydom, met bywerking deur Siep Talma Die mensdom, soos wat ons dit uit die geskiedenis ken, is maar die puntjie van die ysberg van evolusie wat plaasgevind het oor ‘n ontsaglike tydsverloop. Dit is trouens moeilik om...

Die Evolusionere Oorsprong van Geloof – Hennie Strydom

Die idee van menslike evolusie soos weerkaats in die evolusie van menslike bewussyn, is ‘n opwindende tesis. Die ontstaan van godsdienste en kulturele prestasies in die voorgeskiedenis era, bied die onontbeerlike geleentheid om lig te werp op mistieke gebeure. Hoe was...