Ons verstaan van die goddelike?

Die HHN is voortdurend in gesprek oor die wetenskap van mens en kosmos. Ons omhels die idee van die morele of goddelike as menslike uitdrukking tot ‘n beter lewe. Hier nooi ons mense uit verskillende denkrigtings om deel te neem aan gesprekke oor ‘n vrye, kreatiewe en kritiese lewenswyse.

Here you can create the content that will be used within the module.

Fokusareas

Skryf in vir ons Nuusbrief

Skryf in vir ons Nuusbrief

Registreer op ons poslys om die nuutste nuus te ontvang.

You have Successfully Subscribed!

Seminare

DVDs

Latest Product

NHN MIDRAND LESING, Sondag 28 Augustus 2016 (9h00 vir 9h30)
ONDERWERP: Die Slag van Delvillebos
PLEK: CMA CONFERENCE CENTRE, 2nd ROAD, MIDRAND
SPREKER: Kol Andy Malan
In Julie vanjaar was dit presies 100 jaar sedert die Slag van Delvillebos in die noorde van Frankryk plaasgevind het, waar die Suid-Afrikaanse magte groot verliese tydens die Eerste Wêreldoorlog gely het. Hulle is egter wyd geloof vir hul heldhaftige behoud van die linie ondanks hewige artillerievuur wat inderdaad die bos feitlik totaal verwoes gelaat het.
Die afgetrede Suid-Afrikaanse Weermag-historikus en kenner van hierdie veldslag, Kol Andy Malan, kom ons meer daarvan vertel.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Opsomming van ons vorige Midrandpraatjie 14 Aug 2016
Dr Deon van Zyl
PRAKTIESE MANIERE OM MET JOU NAGDROME TE WERK

Soos belowe, het Deon in sy praatjie oor drome die nuutste navorsing uit die neurowetenskap, sielkunde en kliniese ervaring gekombineer om 'n tikkie realisme te bring in die maniere wat mense met drome kan omgaan. Waarneming het bewys dat alle mense droom. Mense is nie altyd bewus hulle droom nie of vergeet gou weer die droom. Elke persoon in 'n gemiddelde nag van agt ure slaap, droom omtrent vir 90 minute lank, tussen 4 en 6 drome deur die nag. 'n Droom is gemiddeld tussen 10 en 15 minute lank. Dit is 547 ure per jaar, 22.8 dae per jaar (24-uur dae), 1709 dae in 'n gemiddelde leeftyd, 4.7 jaar van ons lewens wat ons in nagdrome deurbring.Vier drome per nag beteken 1460 per jaar; oor die 100 000 drome in 'n leeftyd. Dit alleen behoort 'n mens te motiveer om meer omtrent drome te verstaan.

Hy verduidelik hoe die brein deur middel van 'n soort terapeutiese proses met emosies van die dag omgaan. Dit gebeur tydens die onderbewuste toestand van droomaktiwiteit in die REM-fase van slaap. Hy haal Carl Jung aan: "Night after night our dreams practise philosophy on their own account."

Drome bestaan uit pre-verbale, visuele 'boodskappe' wat in die instinktiewe, kreatiewe, simboliese gedeelte van die brein ontstaan. Die boodskappe ontstaan in die hipothalamus, deel van die voorbrein, wat net onder die thalamus geleë is. Dit beheer die outonome senuweestelsel en die aktiwiteite van die pituïtêre klier en ander onwillekeurige aktiwiteite soos emosies, slaap, liggaamsekwilibrium en herstel.

Kognitiewe prosessering van drome bevat die voordeel dat dit emosies versag en oplossingsmoontlikhede belig. Deur die simbole in die verhaal van die droom agterna te interpreteer, kan mens bewustelik die oplossings probeer vind. Deon verduidelik die beginsel van "Holographic dreaming" wat iets van die Yin-Yang-beginsel van teenstellende kragte bevat, waar beide die detail van vraagstuk en antwoord in die kleinste moment of simboliek vervat is.

Wanneer die emosies van die droom egter so intens word dat die droombeelde van die onderbewuste breinarea na die prefrontale korteks of bewussynsarea 'oorspoel', gebeur dit soms dat die persoon wil vlug en dan wakker skrik. In so 'n geval kan die detail van die droom grootliks vervaag of glad nie meer agterna herroep word nie.

'n Droom se funksie is dus essensieel die volgende: herinnering + emosionele ontlading (affek), tot herinnering oorbly met verminderde affek ‒ "a mental health activity" ‒ selfs al onthou 'n mens nie die droom nie. Tog reken Deon dat dit nodig is om praktiese maniere te vind om drome beter te onthou en die kognitiewe prosessering te vergemaklik, al is die droom opsigself reeds 'n helingsproses. Hy vergelyk droomterapie met 'n vliegsimulator waarin vlieëniers opleiding ondergaan sonder om werklik te vlieg.

Deon illustreer die neuro-netwerk van drome effektief aan die hand van sketse en grafieke, en verduidelik dat beide inhiberende en opwekkende neurone aktief is om die aangename of onaangename van die "droomverrassing" te verwerk.

Definisie: 'n Droom is 'n bewuswording van eie aspirasies en emosies uitgedruk in simbole en beeldtaal binne ruimte en plek.

Deon verwys na voorbeelde van drome, onder andere een wat hy self gehad het waarin die beeld van 'n blokkie snoekerkryt saam met ander beelde sterk en herhalend na vore gekom het. Hy het 'n interessante verband kon lê tussen die simboliek van die snoekerkryt en die ander beelde: herhalende simboliek van vaskleef en laat gaan, begronding en vrylating, vastrap en hoogspring, telkens beide vervat in dieselfde beeld ‒ en daaruit 'n bevestigende boodskap gekry, dat hy in sy spesifieke lewensdilemma hom kon begrond in die goeie van die verlede maar terselfdertyd moes losmaak van die verkleefdheid, om nuwe moontlikhede, nuwe hoogtes te bereik.

Hy behandel ten slotte 'n stel nugtere vrae as praktiese hulpmiddel om die prosessering van drome te vergemaklik. Die vrae gaan oor (i) die "verhaal" van die droom (plek/omgewing, karakters/objekte/simbole en storielyn), (ii) die gedagtes en gevoelens (sensasies/aspirasies/waardes/geloofsisteme), (iii) die konteks of verband met die huidige lewensomstandighede ‒ of kortweg: TITEL, TEMA, EMOSIE/ASPIRASIE. Dan sluit hy af met verskillende opsies waarom die waarnemings te intepreteer waarvan een die treffende DROOM AS HOLOGRAM -manier is: "Elke aspek van die droom bevat die totale dilemma van die dromer se huidige lewe en weerspieël 'n polariteit van teenoorgesteldes wat balans wil vind."

'n Interessante afleiding wat uit kliniese waarnemings duidelik word, is dat meer as 70% drome oor negatiewe emosies gaan en minder as 40% enige "magiese of spirituele" belewenisse bevat.

Met dank aan Deon!
... See MoreSee Less

View on Facebook

'Christelike wetenskap'? Word die uitkoms van die navorsing dus vooraf bepaal? Of die verlangde uitkoms lei die ondersoek?

Die geakkrediteerde Tydskrif vir Christelike wetenskap bevorder Christelike wetenskap vanoor die geheelspektrum van die wetenskaplike gebiede, en vervul derhalwe ’n inter-dissiplinêre funksie. Oorspronklike, deeglik nagevorste bydraes met ’n integrale werklikheidsbeskouing word vir publikasie oorweeg. Die tydskrif bied aan outeurs die geleentheid tot kritiese, maar konstruktiewe bespreking, soos vanuit die Christelik-wetenskaplike beskouing beredeneer.

reference.sabinet.co.za/sa_epublication/tcwet
... See MoreSee Less

View on Facebook

Uit 'n brief aan 'n tydskrif, oor Pokémon: "Dis duiwelse goed dié. Gaan lees bietjie wat sê die Bybel oor Pokémon."

Nouja, dalk het die ou gemeen hy maak 'n grap, maar indien nie -- waar in die Bybel word teen Pokémon gewaarsku? :D
... See MoreSee Less

View on Facebook

Onlangse Artikels en Lesings

Wie was Spinoza, en wat was sy filosofie? Dr. Piet Odendaal

  Sommige van julle het seker al van Alice A. Baily se boeke gelees. Sy het meer as 20 boeke geskryf – almal met esoteriese temas. Die boeke het almal sulke kenmerkende blou omslae – en vir dié met esoteriese belangstelling is hierdie boeke ‘n moet lees. In een...

Natuur, Skepping en Moraliteit: Dr Francois Durand

Midrandbyeenkoms Sondag 15 Mei: Francois Durand illustreer sy siening van die mens se natuurbeskouing aan die hand van ‘n Brueghel-Rubens-skildery wat die Tuin van Eden voorstel as alles net mooi en goed. Volgens hom is dit ‘n verkeerde beeld. Ons misreken ons...

Die NHN se “Onse Vader” en “Bergpredikasie” kompetisie

In Maart vanjaar het die NHN sy lede gevra om hulle versie van die Bybel se “Onse Vader” en die “Saligsprekinge” op te skryf. Elkeen kon sy skepping vir die kompetisie instuur en daarmee ‘n boekprys wen.  Hierdie “Onse Vader” van André Ludick het die boekprys gewen....

DIE OSSEWA-BRANDWAG EN HAAR VROUE: Charl Blignaut

DIE OSSEWA-BRANDWAG EN HAAR VROUE (Opsomming deur Sam J Basch) Daar is groot wanpersepsies oor die Ossewa-Brandwag (OB).  ‘n Algemene siening was dat hulle militante, verregse Afrikaners was wat ‘n staatsgreep in Suid-Afrika wou bewerkstellig en hul hoop...

Oor die Muur/Maan? Besluit self

Midrandpraatjie Sondag 31 Januarie 2016 – Dr Hannetjie v Zyl-Edeling Dr Hannetjie van Zyl-Edeling glo ‘n mens se gesondheid en breinfunksies is hoofsaaklik ‘n kopding. Hoe ons oor ons gesondheid dink en handel, kan ‘n groot verskil maak op ons...

Argeologie en die wêreld van Jesus – Prof Pieter Botha

Midrandpraatjie Sondag 17 Januarie 2016 Pieter het in hierdie aanbieding die (verrassende?) stelling gemaak dat daar geen argeologiese getuienis van die tyd van Jesus is nie. Hy praat dus eerder oor die argeologie van die wêreld van Jesus. Hoe weet ons dan of Jesus...

Jona-Lesing – Prof Sakkie Spangenberg & Dr Deon v Zyl

In sy boek Ek is my brein (2014) maak die Nederlandse breinwetenskaplike, Dick Swaab, die volgende stelling:―Godsdienstigheid gaan helaas nie dikwels saam met die kuns om te kan relativeer of met ‘n sin vir humor nie. Click here todownload the PDF...

Ek is my liggaam – Dr Jacques Kriel

Johan Degenaar se fenomenologiese antropologie en die vraag na die hel “Liggaamlikheid is die enigste wyse waarop die mens hom in die wêreld vind. Die liggaamlikheid van die mens is die voorwaarde waarvolgens hy in die wêreld is, dit wil sê die voorwaarde waarvolgens...

NHN Seminaar 2015: Vier die lewe met betekenisvolle ervarings

Wat ‘n spesiale naweek was 11 – 13 September vanjaar! Uitnemende aanbiedings, stimulerende geselskap, gesellige kuiers, goeie verblyf en heerlike kos. Onder Deon van Zyl se knap leiding het ons – soms baie kreatief – gedink oor vier belangrike aspekte wat die...

Satan in die Ou Testament – Gerda de Villiers, Teo artikel

Inleiding Is daar ‘n S/satan in die Ou Testament? Inderdaad. Om die waarheid te sê, daar is ‘n hele paar satans. Maar of daar werklik ‘n Satan is, dit wil sê ‘n spesifieke wese met ‘n persoonlike identiteit wat Satan heet, is egter te betwis. Hierdie teo-artikel...

Book Evaluation: Lost Christianities – Bart Ehrman

This is fundamentally a popular treatment of the topic that doesn’t tell us that much new about the subject. But it is not a bad introduction. Indeed, if you are not aware that the Christian New Testament was not agreed upon until more than three centuries after...

Die Hemelvaart en Wederkoms – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg   Net soos in die geval van die herverskyningsverhale in die evangelies, kry ons met uiteenlopende verhale oor Jesus se hemelvaart te doen. Die evangelie van Markus en die evangelie van Johannes bevat byvoorbeeld nie ‘n verhaal oor...

Slawerny en die Christendom – Dr Chris de Wet

Dr Chris de Wet se insiggewende praatjie: “Slawerny en die Christendom”, by die NHN se Midrandbyeenkoms op 1 Maart 2015, bied baie stof tot dadenke. Enige denkende mens word daardeur geïnspireer om weer ‘n keer oor slawerny in al sy vorme te dink, veral in ons...

Die Stem uit die Storm, Job, sy Vriende en ons – Dr Deon van Zyl

INLEIDING Ons almal ken seker Job se storie en het dit al baie gehoor. Sakkie Spangenberg sê die hele boek kan opgesom word in Job 1 en 2, en die laaste 6 verse. Hier is ‘n kort oorsig: ‘n Vroom en opregte man voer ‘n ooglopend goeie lewe en het talle besittings. Hy...

Waarom Hervorming? – Pieter Botha

Verkorte teks van ‘n voordrag voor die Sinode van Noord-Transvaal (2/9/03). deur Pieter Botha Agtergrond: SKLAS (Noord-Transvaal) het twee “nuwe hervormers” genooi om aan die sinode se bespreking van die “nuwe hervorming” deel te neem....

NHN Seminaar 2014: Die NHN as Vernuwer in die Afrikaanse Samelewing

As deel van ons 10de bestaansjaar het die NHN op 30 Augustus 2014 sy jaarlikse seminaar by Zambesi Lodge in Montana, Pretoria gehou met die tema: “Die NHN as vernuwer in die Afrikaanse samelewing: perspektiewe op religie en wetenskap, samelewing en geskiedenis,...

Oorsprong Van Die Oerknal-Teorie – Pieter Geldenhuys

Oorsprong van die Oerknal-teorie Deur: Pieter Geldenhuys Opsomming : Die Oerknal- (“Big Bang”-) teorie is deesdae die algemeen aanvaarde verklaring vir die oorsprong van die heelal. Maar hoe het wetenskaplikes op die teorie besluit? Wie het die...

Om die Dood in die oë te Kyk – Chris Marais

Deur: CHRIS MARAIS Datum : So 22 Mei 11 In die moderne samelewing word die dood in baie gevalle uit ons ervaringswêreld verdring, asof die dood nie werklik bestaan nie – die groot olifant in die sitkamer waaroor niemand meer praat nie. Dood word in pragtige...

Being – David Schnarch

Deur: David Schnarch Inspired by the work of Dr David Schnarch; Compiled by Antoinette Ehmke As Human Beings, we have equal but opposing driving forces: on the one hand each of us want to be an individual, achieve great things as an individual and be acknowledged as...

Godsdiens en ‘n Demokratiese Samelewing – Pieter Craffert

Deur: Pieter Craffert Een van die grootste misverstande in die huidige debat rondom die Nuwe Hervorming is dat dit slegs handel oor die ontkenning van en aanval op sekere van die sentrale leerstellings van die Christelike geloof. Daarom word die sogenaamde Nuwe...

DIE NUWE HERVORMING

Deur: Hansie Wolmarans Die debat oor die Nuwe Hervorming soos dit in die pers, in kerke en rondom braaivleisvure gevoer word, raak nog net aan die oppervlak. Vir baie mense is die kern van die debat Jesus se geboorte uit ‘n maagd en sy opstanding uit die dood....

Die Geboorteverhaal van die Historiese Jesus – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die wyse waarop baie van ons die Bybel lees en verstaan, verskil aansienlik van vroeëre geslagte se lees en verstaan daarvan. Ons is beïnvloed deur ten minste drie groot omwentelings in die geestesgeskiedenis van die Westerse wêreld. Gedurende...

Wat Gemaak met Kersfees? – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Vra enige Sondagskoolkind waar Jesus gebore is en jy gaan tien teen een die antwoord kry: ‘In ‘n stal in Betlehem’. Jaar vir jaar voer mense in kerke en soms ook in laerskole die geboorteverhaal van Jesus op. Hierdie...

Tradisionele Sondeleer en Bybelfeite – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die godsdiensdebatte die afgelope maande toon duidelik dat twee groepe teenoor mekaar staan. Die een groep beklemtoon die tradisionele Christelike dogmas. Die ander groep beklemtoon die nuwere feite wat drie eeue se intensiewe Bybelnavorsing...

Om in Afrika Teologie te Bedryf – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Nie in my wildste drome het ek vermoed dat 2003 met ‘n hewige godsdiensdebat gaan begin nie. “Waarom sou mense hulle tyd en energie op so ‘n sinlose bedryf verspil?” kan mens vra. Vir my is dit duidelik ‘n bewys...

Adam en Eva – Robert Funk

Deur: Aanhaling van Robert Funk Die deliteralisering van die verhaal van Adam en Eva het ‘n einde gemaak aan die dogma van die erfsonde. Die dood is nie die straf vir die sonde nie, maar ‘n natuurlike verskynsel. “Sonde word nie van geslag tot geslag...

Die Dogma van die Erfsonde – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die godsdiensdebatte die afgelope twee tot drie jaar toon duidelik dat twee groepe teenoor mekaar staan. Die een groep beklemtoon die tradisionele Christelike dogmas. Die ander groep beklemtoon die nuwere feite wat drie eeue se intensiewe...

Die Religieuse Toneel Verander: Die opkoms van “Progressiewe Christenskap” – Johann Basson

Opsomming
Nigel Leaves bespreek in sy boek “Religion under attack” die talle aspekte wat godsdiens verdag maak en dat dit nodig is dat teologiese denke in voeling moet kom met hedendaagse kennis, navorsingsresultate en metodes van kommunikasie ten einde ‘n ondersteuningskorps met integriteit te behou. Die verdeelde samelewing moet besin oor wapenstryd, etnisiteit en die waardes van lewe en omgewing. Die verdelende kerke kyk vas teen historiese stryde soos die rol van die vrou/ordening van vroulike predikante, die aanvaarding van gay mense, die klem op ‘n lewe wat kom en Christelike eksklusivisme. ‘n Nuwe kyk is dus nodig, na my mening ook deur groepe soos ons wat losgemaak is van kerkstrukture en godsbeskouings van die verlede. ‘n Verbete aanval teen kerke doen na my mening meer kwaad as goed, veral as ons nie kennis dra van die oorgangsproses wat op ‘sagter’ en meer natuurlike maniere reeds besig is om plaas te vind nie. Daar is heelwat organisasies, asook gemeentes, wêreldwyd besig om ‘n nuwe paradigma in te gaan – ‘n verwysingsraamwerk wat die Bybel of ander heilige geskrifte as literêre werke beskou, dit wil sê as kreatiewe menslike produkte soos ander kunswerke waarin mens moontlike betekenis in die metafore kan vind. Hiermee saam verskuif die fokus van ‘n teïstiese God na ‘n lewenswyse volgens die goeie dinge in verhale oor die lewe en lering van Jesus. Hierdie verskuiwing plaas die klem dan ook op die transformasie van werklikheidsaspekte soos etiek, verantwoordelikheid, sosio-ekonomiese geregtigheid, ekologie, harmonie en vrede. Is hierdie paradigma tekenend van ‘n nuwe Christendom wat weggestap het van teïsme, of die bonatuurlike, en nou meer gerig is op lewensvaardighede en kennis? Die doel van die lesing is om aan te toon hoe die religieuse toneel reeds verander het, die maniere van kommunikasie en ontwikkelende narratiewe oor waardes, dinge wat meer aktueel mag wees om die mensdom vir ‘n beter toekoms toe te rus.

Eerbied vir Lewe -Pieter J.J. Botha

  Alles Wissen ist zuletzt Wissen vom Leben und alles Erkennen Staunen über das Rätsel des Lebens — Ehrfurcht vor dem Leben in seinen unendlichen, immer neuen Gestaltungen. … Und vertiefst du dich ins Leben, schaust du mit sehenden Augen in das gewaltige belebte...

Midrandbyeenkoms en ander sake

Beste NHN Lid of Belangstellende Komende Sondag, tydens die NHN se tweeweeklikse byeenkoms in die MBA Conference Centre Ouditorium in Midrand, sal Prof Pieter Botha praat oor: “Eerbied vir Lewe”. In die gesprek tussen geloof en wetenskap kom Albert Schweitzer se...

Avatar: ‘n Mitologie vir ons Tyd – Naas Ferreira

Opsomming Te oordeel aan die aantal kerke in Europa en selfs in Suid-Afrika wat lidmate verloor, blyk dit dat die tradisionele Christelike teologie sy geloofwaardigheid onder sekere groepe verloor het en nou plek maak vir die rede. Die rede het alle mitologieë...

Elke Keer as die Wereld Vergaan – Hansie Wolmarans

  1. Tien jaar van Nuwe Hervorming Tien jaar gelede toe die Nuwe Hervorming Netwerk gestig is, het baie mense gedink dis ʼn teken van die eindtye. Ons is uitgekryt as die eindtydse valse profete en die handlangers van die Antichris. Ongeveer sewe en twintig...

Armoede en die Suid-Afrikanse semeleweing – Prof Eben Scheffler

Deur: Prof Eben Scheffler Datum : So 13 Okt 13 In sy aanbieding sal Eben kortliks die probleem van armoede wereldwyd en veral in Suid-Afrika skets. Alhoewel dit allerweë erken word dat Jesus van Nasaret self arm was en vir die armes opgekom het, kan die vraag met erns...

Die Samelewing en Seksuele Oriëntasie – Marietjie v Loggerenberg

Deur: Marietjie v Loggerenberg Datum : So 29 Sep 13 “Life begins at the end of your comfort zone.” – Neale Donald Walsch Marietjie sê: “Miskien is dit wat met my gebeur het die afgelope 13 jaar. Ek het begin lewe – as ‘n getroude straight vrou in die gay...

Gesprek oor gay-wees – Marietjie v Loggerenberg en Ds. André Muller

“Life begins at the end of your comfort zone.”  – Neale Donald Walsch Miskien is dit wat met my gebeur het die afgelope 13 jaar.  Ek het begin lewe – as ‘n getroude straight vrou in die gay wêreld.   Oor die afgelope jare het die gay samelewing my begin vertrou...

‘n Samelewing Sonder Godsdiens? – Dr Hanneli Bendeman

‘N SAMELEWING SONDER GODSDIENS? Deur: Dr Hanneli Bendeman Datum : So 15 Sep 13 In Hanneli se persoonlike reis van christen na spiritualiteit, deur ateisme en agnostiek tot waar sy nou is …. het die dissipline van sosiologie en die etiek … baie gehelp met vrae, analise...

Top Ten Signs that you are an Unquestioning Christian

Deur: Top Ten Signs That You Are An Unquestioning Christian 10- You vigorously deny the existence of thousands of gods claimed by other religions, but feel outraged or offended when someone denies the existence of your god. 9- You feel insulted and ‘dehumanized’ when...

Geestelike Groei – Groei In Wat? – Hein Reitmann

Is geestelike groei noodwendig gewens? Wanneer groei ‘n mens te vêr? Wat is geestelike groei vir ‘n: • miskruier • fundamentalis • agapeïs • charismatikus • objektiwis Elkeen van hierdie benaderings het ‘n natuurlike plek met ‘n natuurlike potensiaal en natuurlike...

NHN Seminaar 30 Augustus 1 September 2013 – Sakkie Spangenberg

NHN SEMINAAR 30 AUGUSTUS – 1 SEPTEMBER 2013 Deur: Sakkie Spangenberg Beste NHN Lid of Belangstellende Die NHN se jaarlikse seminaar vind binne enkele weke weer by Weesgerus Vakansie-oord net buite Modimolle plaas en beplanning hiervoor is volle swang. In die...

Fundamentalisme – Sakkie Spangenberg

Deur: Pieter Botha   Fundamentalisme is ‘n lelike ding. Deesdae betwis niemand in Suid-Afrika dat dit ‘n slegte ding is nie; selfs die wat onmiskenbaar daarmee verbind word, wil nie fundamentaliste genoem word nie. Dit is bietjie soos die verskynsel...

Bybelvertalings: Waarom die Verskille – Dr Johan Brink

Waarom verskil Bybels? Waarom word die Bybel voortdurend vertaal? Watter Bybelvertaling is die beste? INLEIDEND Baie mense ken die Bybel, maar min mense weet iets van die Bybel af. Daar is onbeantwoorde vrae soos: • Die Bybel soos ons dit in ons hande vashou: waar kom...

Oopkop oor hernubare energie – Prof Dieter Holm

Deur: Dieter Holm Datum : So 21 Apr 13 Energie is amper soos religie; die meeste mense glo aan één saligmakende energievorm, naamlik elektristeit. Dit terwyl energie veel meer is as elektrisiteit. Die een waarvan daar die minste algemene kennis bestaan, is hernubare...

Jesus se Hellevaart en Opstanding – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die leerstuk van Jesus se hellevaart het vir baie Christene ‘n vraagstuk geword. Daar is selfs Nuwe-Testamentici wat meen dat die leerstuk uit die Apostolicumverwyder moet word. Die plek waar dit in die Apostolicum voorkom, bevestig dat...

Dominee, Los My Lyf Uit! – Johannes N. Vorster

Johannes N. Vorster Daar is ‘n byna vanselfsprekende legitimiteit wat aan sogenaamde geestelike leiers van ons gemeenskap toegeken word, om uitsprake te kan maak oor wat mense met hulle liggame aanvang in kontemporêre sosiale interaksie, of dit nou te make het met...

Die Vloek van Prometheus – Dr Francois Durand

Deur: Dr Francois Durand Datum : So 10 Feb 13 Volgens die Klassieke Grieke het die Titaan Prometheus vuur van die Olimpiërs gesteel en dit aan die mensdom gegee. Met hierdie daad het hy hulle van ondergang gered en was hy die grondlegger van die beskawing. Hy was deur...

’N Kort Geskiedenis van die Duiwel – Sakkie Spangenberg

“If you ask a theologian the question (…): who is Satan? he will doubtless answer: Satan is the Commander-in-chief of the fallen angels.” (Corte 1958:7) “By devil I mean a being created as a spirit, gifted with intelligence, will and awareness, which at a...

Waarom Glo Mense in God(E)/Bonatuurlike Agente? – Hansie Wolmarans

Deur: HANSIE WOLMARANS Datum : So 11 Nov 12 Die geloof in God(e)/bo-natuurlike agente is bykans universeel. Daar is verskillende verklarings hiervoor. Calvyn het verklaar dat alle mense met ’n sensus religionis geskape is. Dit is deur die sondeval verduister, maar is...

Aan Wie Behoort die “Heilige Land”? – Sakkie Spangenberg

Deur: SAKKIE SPANGENBERG Datum : So 28 Okt 12 Telkens wanneer daar konflik in Israel/Palestina uitbreek en daar kritiek uitgespreek word op die Israeli’s se handelinge, wys Christene daarop dat die land aan die Jode beloof is en dat die Palestyne die feit moet...

Humanisme En ’N Humanistiese Lewensuitkyk – Pieter Botha

Deur: PIETER BOTHA Datum : So 14 Okt 12 Humanisme en ’n humanistiese lewensuitkyk Prof Pieter Botha Wie is die humaniste? Wat is nou eintlik humanisties? ’n Filosofie? ’n Akademiese dissipline? ’n Wêreldse wetenskap? Of dalk net nog ’n godsdiens? Humanisme het te doen...

Variasies Onder die Vroeë Christene en AJV- Pieter Botha

Pieter Botha bespreek die komplekse verskeidenheid wat die vroeë Christenlewe gekenmerk het. Hy wys op die rol wat interpretasie, selfkritiek en etiek speel in die proses om die “waarheid” te bepaal en dui ook op die problematiek van eenheid as uitdrukking van mag....

Die Wetenskaplike Skeppingsverhaal – H Strydom & S Talma

Die Wetenskaplike Skeppingsverhaal Deur: Hennie Strydom, met bywerking deur Siep Talma Die mensdom, soos wat ons dit uit die geskiedenis ken, is maar die puntjie van die ysberg van evolusie wat plaasgevind het oor ‘n ontsaglike tydsverloop. Dit is trouens moeilik om...

Die Evolusionere Oorsprong van Geloof – Hennie Strydom

Die idee van menslike evolusie soos weerkaats in die evolusie van menslike bewussyn, is ‘n opwindende tesis. Die ontstaan van godsdienste en kulturele prestasies in die voorgeskiedenis era, bied die onontbeerlike geleentheid om lig te werp op mistieke gebeure. Hoe was...

Balans – die Middelgrond Tussen Geluk en Sukses – Louis Fourie

Deur: LOUIS FOURIE Datum : So 03 Jun 12 Balans – die middelgrond tussen geluk en sukses Talentvolle mense is ooropgelei in sukses en onderafgerig in geluk. Dit is daarom nie verrassend dat soveel mense uiteindelik die slagoffers van hulle eie eksterne telkaarte word...

Die Soeke na Geluk is ‘n Lokval! – Antoinette Ehmke

Deur: ANTOINETTE EHMKE Datum : So 05 Feb 12 Ons wil almal graag “net gelukkig wees”. As deel van ons pogings om hierdie staat te bereik, probeer ons dikwels om negatiewe gedagtes en emosies te vermy of daarvan ontslae te raak, en daarop te fokus om eerder positiewe...

Die Relativering van Menswees – Piet Croucamp

Deur: PIET CROUCAMP Datum : So 15 Apr 12 Piet Croucamp praat oor die relativering van menswees: • Die kondisies wat die waarde van menswees relativeer • Die kodering van die gedagtegang van ‘n kind • Wanneer God sondig teen die mens? Piet Croucamp is verbonde...

Buddha, God and the big Questions – Michel Clasquin-Johnson

Deur: MICHEL CLASQUIN-JOHNSON Datum : So 04 Mrt 12 Does Buddhism teach that god exists? This is probably the first question posed by newcomers to Buddhism, especially in the western world. For centuries the existence (or non-existence) of god has been a central issue...

Die Menslike Brein: Instink en Aangeleerde Gedrag – Chris Steinman

Deur: CHRIS STEINMAN Datum : So 18 Mrt 12 Wat is instinktief van taal en wat is aangeleer? Deur iets te leer, plaas ons onsself in ‘n selektiewe omgewing wat kan lei tot ‘n toekomstige instinktiewe benadering tot ‘n probleem. • Hoe leer die brein en hoe onthou die...

SES Ontbytgesprek – Dr Abel Pienaar

Deur: Dr Abel Pienaar SES ONTBYTGESPREK: Die doel van Ontbyt-Gespreksgeleenthede is om saam met medevrydenkers binne ‘n veilige ruimte te kuier waar daar eerlik en oop gesels kan word oor geloof, godsdiens, wetenskap, filosofie en ‘n eietydse...

How Doctors Die – Prof Ken Murray

Deur: Prof Ken Murray How Doctors Die It’s Not Like the Rest of Us, But It Should Be by Ken Murray Years ago, Charlie, a highly respected orthopedist and a mentor of mine, found a lump in his stomach. He had a surgeon explore the area, and the diagnosis was pancreatic...

Die Ska (Square Kilometer Array) – Gerrit Genis

Deur: GERRIT GENIS Datum : So 01 Jul 12 Met die toekenning van die SKA (Square Kilometer Array) projek gaan Suid-Afrikaanse wetenskaplikes die geleentheid kry om baanbreker-bydraes te maak tot ons begrip van die ontstaan en ontwikkeling van die heelal en uiteindelik...