Nuwe Hervorming Netwerk (NHN)

Ons verstaan van die goddelike?


Die webblad is ‘n ruimte waar mense gedagtes wissel oor maniere om die nuutste inligting oor die heelal, die aarde en lewe met die nuutste navorsing oor die Bybel en die Christendom, asook ander godsdienste en denkrigtings, te integreer.

As pelgrims, elk op ‘n eie lewensreis, is dit goed om so ‘n oase te vind om by asem te skep, die dors te les en te gesels oor die menslike soeke na sin. Hierdie webblad is so ‘n oase.

Fokusareas

Religie

v

Ons verstaan en verwoording van die Misterieuse

Die Kosmos

v

Herkoms en Toekoms; Evolusie en Ekologie

Die Samelewing

v

Sosiale, Politieke en Ekonomiese kwessies

Die Individu

v

Persoonlike verryking en groei Hoe werk my kop?

DVDs

Latest Product

Opsomming van Midrandpraatjie 4 Oktober 2015

ONDERWEG ... 'n PERSOONLIKE REIS: 'n Teorie van die derde naïwiteit
Prof Gerhard van den Heever (Unisa)

Met geen begeerte om 'n denkraamwerk voor te stel of 'n patroon op sy gehoor af te druk nie, deel die spreker sy persoonlike reis met die NHN-gehoor. Sy pad vanuit en deur die Christelik-kulturele wêreldbeskouing heen is nie vreemd aan die mense wat voor hom sit nie. Hy verduidelik hoe die antieke Israelse en vroeg-christelike religieuse formasies tot stand gekom het toe mense vir hulleself betekenis binne 'n onsekere wêreld wou skep. Uit gedeelde narratiewe is geloofswaarhede geïdentifiseer en geformuleer. Daaruit het hulle 'n liturgie ontwerp wat heelheid binne 'n bedreigende wêreld moes bring . Die idee van heelheid in gebrokendheid vind mens (ironies genoeg) in die oorsprong van uiteenlopende geloofsgroepe, Christene asook in ander gelowe. Hierdie doelontwerpte ruimte beskou die spreker as die eerste naïwiteit van die mens se waarheidsbelewenis of reis. In wese is geloof dus, volgens Gerhard van den Heever, "an invalid performance".

Die tweede naïwiteit volg as mense 'n kritiese beskouing van die antieke religieuse wêreldvoorstelling ontwikkel, sónder om daarvan afskeid te neem. Hierdie soort kritiese benadering verg dan 'n uitdagende oefening om die antieke voorstellings met beleweniskennis te versoen. Voorbeelde daarvan is die ontwikkeling van kritiese teologie, 'n histories-kritiese benadering wat betekenis vind in simboliese interpretasies van vroeg-Christelike tradisies.

Die derde naïwiteit, volgens hierdie teorie, bring 'n verdere vervreemding van tradisie mee wat gekenmerk word deur die "meta-teorie van religieuse diskoers". Dit is wanneer religie as diskursiewe konstruksie gekategoriseer word, maar met estetiese waarde wat kultureel-simboliese vergestaltings van sosiaal-formatiewe en identiteitsdiskoerse versterk.
Daar was vele interessante vrae aan die einde, deels in erkenning van die kulturele neerslag van veral die estetiese wat mense steeds aantrek en die waarde (al dan nie) wat groeperinge soos die NHN steeds daaruit kan (of wil) put. Is dit nie dalk nodig om te vra wat lê verbý die derde naïwiteit, verbý antieke en kerklike waardevoorstellings, verbý die moderne era met die groot klem op wetenskap-alleen nie? Hier, waar ons 'n vernielde planeet met sy mensdom moet aankyk?

Die gesprek is verder geesdriftig voortgesit rondom 'n feestelike etenstafel buite onder die bome, om die lente en vriendskap te vier.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Die uitstappie op 1 Nov, op die spore van Eugene Marais, kom nader en ons gaan beslis piekniek hou. Ek sal die inligting persoonlik met die name op die lys deel. As jy wil op die bus wees, moet jou naam op die lys kom, asseblief. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Die Stille Rusplaas deur Eugene Marais

Drie verse uit 'Die Tuin van Proserpina'

Die Juigende, die Sterke -
Die dood sal hom ook raak;
Nooit sal hy vlieg met vlerke
Of pyn in vure smaak.
Die Skoonheid van die rose,
Die kom en gaan van blose
Stoor nooit die Liefdelose -
Waar liefde ons versaak.

Bevryd van dors na lewe,
Van al ons hoop en wee,
Dank ons - bo alle vrees verhewe -
Die gode wat dit gee:
Hier eindig al ons drome,
Hier rus die lewenslome,
Hier vloei die moegste strome
Uiteindelik in die see.

Nòg gloeiend' son, nòg duister,
Nòg keer van aand en dag,
Nòg waters sag gefluister
Sal ooit die slaap verkrag.
En soeter, sagter, vromer,
Vergeefs kom weer die Somer,
Want droomloos is die Dromer,
Verdiep in ewig' nag.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Jare gelede toe ons met gesprekke en lesings oor 'n moontlike Nuwe Hervorming begin het, het iemand hierdie volgende aanhaling van Carl Jung vir my aangestuur. Daar sit soveel wysheid daarin dat ek dit graag met die res deel - en veral met Deon van Zyl: "We cannot live the afternoon of life according to the programme of life’s morning; for what was great in the morning will be little at evening, and what in the morning was true, will at evening have become a lie." (Carl Jung) ... See MoreSee Less

View on Facebook

Verjaarsdag Uitstappie

NHN Verjaarsdaguitstappie 1 November

Vanjaar vier ons die NHN se verjaarsdag met ‘n uitstappie na “Eugène Marais by Pelindaba”. Die bekende digter Johan Lodewyk Marais sal ons gespreksgids wees en ons meevoer op die spore van hierdie alombekende en -beminde Afrikaanse digter.

Op pad, per bus na Pelindaba, sal Johan Lodewyk sy uitgebreide kennis van Eugène se jare in die Pretoria met ons deel. (Johan Lodewyk se D.proefskrif het oor aspekte van Eugène Marais gehandel.) Daar aangekom, gaan ons na die plek waar Eugène sy lewe geneem het, ook die plek waar die gedenkteken hiervoor opgerig is en laastens na die begraafplaas waar etlike roemryke persone te ruste gelê is.

Die koste aan die uitstappie is R100. Middag-ete daarna is vir eie koste. Of ons in die restaurant sal eet of daar naby piekniek hou, moet nog gefinaliseer word.

‘n Geleentheid soos dié loop ‘n mens nie elke dag op die lyf nie. Kom en nooi ook jou vriende en familie saam. Die bus moet  egter dringend gehuur word en daarvoor is dit nodig om te weet hoeveel persone sal wil gaan. Laat weet dus asseblief so gou moontlik vir Ina by ina.louw@up.ac.za hoeveel julle gaan wees.

Artikels/Lesings

Komende Gebeure

Kliek hier om meer van ons aktiwiteite te sien

X
Skryf in vir ons Nuusbrief

Skryf in vir ons Nuusbrief

Sluit aan by ons poslys na die nuutste nuus te ontvang.

You have Successfully Subscribed!