Ons verstaan van die goddelike?

Die HHN is voortdurend in gesprek oor die wetenskap van mens en kosmos. Ons omhels die idee van die morele of goddelike as menslike uitdrukking tot ‘n beter lewe. Hier nooi ons mense uit verskillende denkrigtings om deel te neem aan gesprekke oor ‘n vrye, kreatiewe en kritiese lewenswyse.

Here you can create the content that will be used within the module.

Fokusareas

Skryf in vir ons Nuusbrief

Skryf in vir ons Nuusbrief

Registreer op ons poslys om die nuutste nuus te ontvang.

You have Successfully Subscribed!

DVDs

Latest Product

Sy klink of sy haar storie ken. Dis weer die 'probability and possibility' van die aansprake in die Bybel. ... See MoreSee Less

Renowned Bible Scholar Francesca Stavrakopoulou on 'The Weekly' Francesca Stavrakopoulou is Professor of Hebrew Bible and Ancient Religion in the Theology and Religion department. Francesca studied...

View on Facebook

NHN NUUSBRIEF

Welkom by die NHN se nuusbrief, wat inligting oor ons aktiwiteite voorsien. In hierdie uitgawe verskyn verkorte opsommings van die sprekers se aanbiedings by die vorige byeenkoms, maar die langer weergawes is as lêer aangeheg (sien FILES boaan muur). Vanwee die lang tussenpose vóór ons volgende byeenkoms, sal ons opnuut ‘n kort nuusbrief in die week van 9 Mei versprei.

MIDRANDBYEENKOMSTE
Sondag 15 Mei (09:00 vir 09:30)

Prof Francois Durand: Oor ‘Die skepping versus die natuur’
(Die volledige omskrywing van die spreker se onderwerp word in die volgende uitgawe van die nuusbrief verskaf – Red.)

Vorige Midrandgesprek – 17 April 2016:
Perspektiewe op Rassisme: ’n Paneelbespreking (in Engels)

Ons paneelbespreking op Sondag 17 April was in sommige opsigte 'n 'eerste' - Izak Spangenberg, Deon van Zyl en Satish Roopa se perspektiewe oor die ‘Wortels en Oorsprong van Rassisme’ was besonder insiggewend.

Besoek gerus ook ons Webwerf vir vorige lesings: www.nuwe-hervorming.co.za

1.Deon van Zyl: The Psychology of Racism

In order to grasp the psychology of racism, or the perception of "the other" as somehow less human than you, there are three important points to consider:

Firstly, racism indicates perceptual laziness, secondly a lack of sophisticated thinking due to distorted biases, and ultimately a numbing of “feeling with” or empathy. Instead of observing a stranger as an individual with unique characteristics, "the other" is merely categorised as one-of-a-group looking all the same. This is where perception becomes stereotyping, prejudice and discrimination, and a perceiver's cognitive imbalance and intellectual lapse ultimately turns into full-blown racism and the dehumanisation of people.

(Soos hierbo aangedui, is die volledige opsomming op die Facebook-skakel)

2. Sakkie Spangenberg: The Religious Roots of Racism in the Western world

“The association of color with character and the ranking of people according to color stand out as humanity’s most momentous logical fallacy.” (Jablonski 2012:4)

We can define racism as the ranking of other humans. All humans tend to rank people. The own group is usually ranked higher than other groups. As soon as one starts ranking people the tendency is to label them as well and eventually to discriminate again them. Discriminating and scapegoating often go together hand in glove. The severest form of discrimination is when a state introduces laws for dealing with "the other". These four phases (ranking, labelling, discriminating and legislating) are clearly reflected in the history of how Christians first dealt with Jews and later on with non-Christians.

According to Sakkie, the roots of racism in the Western world do not go back to the 19th century and the practice of slavery, but to the years when Christians severed their ties with Jews. At first the early Christians (who were all Jews) continued to visit Jewish synagogues, to celebrate Jewish festivals and the Sabbath, to circumcise their boys, and obey the dietary laws. This changed when non-Jews became the dominant group in Christianity and Paul’s arguments won the day. He argued that non-Jews need not be circumcised, need not adhere to the dietary laws, and need not celebrate the Sabbath. More and more non-Jews joined the Jesus-movement and their leaders commenced to present themselves as the “true Israel”. Jews who did not accept Jesus as the Messiah were regarded as stubborn disbelievers. The tension between the two groups grew as the years passed. Soon after the first Jewish-Roman War (66-70 CE) when the early Jewish-Christians had to flee Jerusalem, the Christians started severing their ties with the Jews and their synagogues. Enmity grew between the two groups and Jews were soon demonised.

(Lees meer op die Facebook-skakel wat hierbo aangedui is)

3. Satish Roopa: "I am a South African" (The Truth about Racism)

Satish Roopa takes us back to six decades of racism, the truth, as seen through the eyes of a recipient.

Satish was born in 1957 in Vrededorp, Johannesburg, to a family of nine children. His father was a tailor, his mother a housewife; all the male children became professionals. They moved to Zeerust and later to Potchefstroom, where he attended the so-called Indian High School until 1974. In the "ou lokasie" where they schooled and socialised, they were a fairly happily mixed community of all races ... until the reality of the National Party's hurtful laws, specifically the Group Areas Act of 1965, hit home and started moving people around on a large scale.

Coming from the Hindu faith and dominated by a majority of Moslems, he grew more and more aware of the unjust system, which he actively started to resist. Eventually his passion for justice led him to activism, but... like Mahatma Gandhi, he could not take up arms. The question of making a difference remained with him.


ANDER SAKE

i) Herfsete
Na afloop van die byeenkoms op 15 Mei kuier ons saam; ‘n geleentheid vir “nuwe” mense om welkom te voel, terwyl “ou” NHN-ers opnuut vriendskapsbande smee.

Met die effense byt in die lug, is dit sekerlik die regte tyd vir pannekoek! Ons soek vrywilligers om elk slegs 20 pannekoeke saam te bring. Skakel Ina Louw by drinalouw@gmail.com as jy kan help. Ons sal die pannekoeke by die Midrand-lokaal warm maak. Laat weet haar ook as jy ‘n vulsel wil saambring (sy benodig nog sout-vulsels).

Bring slegs jou eie eetgerei, drinkgoed en 'n glas. Soos gewoonlik kuier ons by ‘n gesamentlike tafel.

ii) Kerk(e)besoek 22 Mei
Ina Louw beplan vir ons ‘n interessante uitstappie na Pretoria se pragtige geskiedkundige kerke in die middestad. Ons volgende nuusbrief sal meer inligting hieroor gee, maar laat intussen vir Ina by drinalouw@gmail.com weet as jy wil saamstap.

Hartlike groete
Sam J Basch (nms NHN UK)
... See MoreSee Less

View on Facebook

My Ma is so pas oorlede. 101 jasr en 9 maande. Grand old lady. Gebore in Nyassaland van sendingouers. Getroud met Pa in 1940. Hy was predikant, veldprediker en boer.
Ons vier, ek Helen, Pieter en Michael is so bevoorreg om haar ss Ma te gehad het. Wonderlik. Daar sal geen roudiens wees nie. Verassing en net 'n gesellige deel van herrineringe met vriende en familie hier op ons plaas.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Artikels/Lesings