Boekversameling wat handel oor…

Die NHN besit ‘n uitgebreide boekversameling wat handel oor postmoderne, ortodokse en apologetiese Christelikheid; Ateïsme, Bahai, Boeddhisme, Hindi, Islam en Judaïsme; klassieke geskiedenis; nuutste populêre wetenskaplike boeke, veral met betrekking tot geloof; asook Bybels en bybelkommentare. Om ’n boek te leen, kliek hier.

Fokusareas

Geldelike bystand tot die NHN se verpligtinge:

Maak asseblief ‘n bydrae om vanjaar se programme te finansier. Jy kan R400 per individu en R500 per gesin as riglyn beskou. Vir die 25 ondersteuners wat wat reeds hul bydraes gemaak het, sê ons graag baie dankie. Die bankbesonderhede vir elektroniese inbetalings is:

Rekeninghouer: Nuwe Hervorming Netwerk
Bank: Nedbank
Takkode: 162145
Rekeningnommer: 1621-207-811
Soort rekening: Tjek

DVDs

Latest Product

Dit kom vir my voor dat die grootste verdelende faktor in die wêreld vandag is die ons/hulle denke. Of dit nou gelowiges en ateïste is, liberaal of konserwatief, rassis of nie-rassis, wit of swart mense, op alle vlakke is dit altyd die ons/hulle gesprek. En in die gesprek is "ons" altyd reg en "hulle" altyd verkeerd. En albei kante motiveer kliphard hoekom "ons" reg is en "hulle" verkeerd is.

En die punt is dat, met enkele uitsonderings, gaan ons "hulle" nooit oortuig nie en hulle "ons" nooit oortuig nie en van siening verander nie.

Dit beteken nie dat ons dalk nie reg is nie - of dat bulle dalk nie-verkeerd is nie - maar met dié denke gaan daar nooit vordering wees nie.

Waarna mens soek is om die ons/hulle, reg/verkeerd opsy te skuif en te soek na gemeenskaplike terreinne waar ons en hulle wél kan saamstem, al is dit ook maar min, en vandaar kyk of ons en hulle nie kan saamwerk nie.

Ek besef net hoe ek byna elke gesprek en siening self verval in die strik van ons/hulle, en eintlik nêrens kom nie, ipv. soek na 'n gedeelde saamstem. Soort van Codesa.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ek het sopas weer The God Delusion van Richard Dawkins gelees nadat ek dit 10 jaar gelede die eerste keer gelees het. Ek het die boek nou meer geniet, waardeer en meer daaruit geleer. Dis seker normaal ...... dit het my die beste deel van 30 jaar geneem om diep in die Christelike evangelie oortuigings in te groei en dit sal sekerlik tyd neem om as ateis te groei.
Ek verbeel my dat ek 10/11 jaar gelede gesien het dat Izak n resensie oor The God Delusion geskryf het. Waar kry ek die resensie?
... See MoreSee Less

View on Facebook

Dagsê: Ek is tans besig om navorsing te doen rakende verskeie oorlogsmisdade deur die geskiedenis, maar meer spesifiek oor "wat was die Christen-mens" se Godgesindheid" na die onbeskryfbare smart en ellendes waardeur hulle moes gaan, met spesifieke verwysing na die konsentrasiekampe gedurende die Anglo- Boere oorlog, asook die Nazi konsentrasiekampe. Is daar iemand wat kan help? ... See MoreSee Less

View on Facebook

*//Ek sien nie eens die Wetenskaplikes stem ooreen oor Evolusie nie....//

Hoe moet hierdie stelling gelees word? Met beskikbare bias sou 'n mens dit wil lees asof biologiese evolusie vals is. Ek gaan dit krities beskryf.

Ten eerste, biologiese evolusie is 'n wetenskaplike vakrigting. Maar ons moet eers meer verstaan oor die wetenskap. Dit is 'n basiese beginsel in die wetenskap om die deur oop te hou vir twyfel. Want om gedurig te poog om stellings, veral jou eie, te bevraagteken, stel dit ons instaat om meer betroubare kennis te bekom. Daarom is goeie wetenskap nooit 'n “sekerheid” nie. Onsekerheid is dus baie belangrik om bestaande kennis op te knap. Sou ons die vraag vra of ons seker is oor die details van evolusie. Nee ons is nie! Maar dit beteken nie omdat ons onseker is dat daar 'n haastige gevolgtrekking gemaak kan word dat daar nie biologiese evolusie is nie en dat die aarde ses duisend jaar gelede geskape was nie. Baie mense maak so 'n gevolgtrekking en sien onsekerheid as 'n swakheid in pleks van as ons eerste bron van kennis. Dit is belangrik om te weet en te verstaan dat kennis dra 'n graad van onsekerheid. Hier is dit so belangrik om te weet van waarskynlikhede. Ons kry nie honderd persent wetenskaplik-bewysde feite maar alleenlik 'n baie hoë graad van waarskynlikhede. Baie wetenskaplikes verskil oor wetenskaplike teorieë en hipoteses maar dit is deel van die proses in die wetenskap, want op so 'n manier word daar na baie ander sieninge en teorieë gekyk en van waaruit die beste kennis bekom word.

Nou by evolusie. Biologiese evolusie is 'n wetenskaplike bewysde en feitlike fenomeen. Biologiese evolusie word onderskraag deur verskeie wetenskaplike vakrigtings, maar daar is nog detail afwesig. Die grootste probleem egter met biologiese evolusie is dat die gemiddelde persoon nie die proses daarvan verstaan nie en dat wan-inligting d.m.v. kwasi-wetenskap en die verwerping daarvan deur godsdienste dit probeer afmaak as vals.

*Die artrikel van Vanessa hierbo kom voor op die webwerf van die “Institute for Creation Research”
Die' organisasie se oogmerk is om bybelse “creationism” te bevorder en is erg fundamentalisties georienteerd. Hulle is daarop uit om valse inligting te versprei onder die minder-ingeligte publiek.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Confused Creationist Student Wrong on Evolution
[…] I believe the theory of evolution takes away the humanity of humans. If we are descended from apes and amoebas, then we are creatures, animals, just as they are. We do not truly have consciences or morality — these things would be human constructs created by our instinct.
debunkingdenialism.com/2017/04/28/confused-creationist-student-wrong-on-evolution/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Onlangse Artikels en Lesings

Prof Hennie Lötter (UJ) : “Geregtigheid en armoede”

Midrandbyeenkoms: Sondag 12 November 2017 Om die kwessie na behore te bespreek, is dit belangrik om eers te bepaal wat Armoede en Geregtigheid is. Derhalwe tref Hennie onderskeid tussen twee soorte armoede, naamlik tussenliggende of intermediêre armoede en uiterste...

Prof Solly Rataemane: Impact of Intergenerational Trauma

MR Byeenkoms: 1 Oktober 2017 As an introduction to his lecture, Professor Rataemane from the Sefako Makgatho Health Sciences University, defines Intergenerational Trauma (IT) as unresolved or suppressed trauma caused to groups of people (i.e. in the history of...

Dr Nicol Stassen: Die Dorslandtrek, 1874-1881

MR Byeenkoms 17 September 2017 Min ander gebeurtenisse in die Suider-Afrikaanse geskiedenis het destyds so ‘n dramatiese indruk op die kollektiewe bewussyn van Afrikaners gelaat as die Dorslandtrek. Lawrence Green, populêre reisverhaalskrywer het dit as “the most...

Dr Don Roos: Die mens as sosiale wese

MR Byeenkoms: 6 Augustus 2017 “Wat is die mens?” Om oor die die misterie van menswees na te dink, kan interessante definisies oplewer. Gewoonlik begin enige nadenke by die fisiologiese en hoe dit van ander soogdiere verskil. Pogings van navorsers om 'n volledige...

Openbaring: Die lees van die teks as narratief – Dr Daniël Louw

MR Byeenkoms: 9 Julie 2017 Die boek Openbaring het al baie vrae ontlok, enersyds oor die uiteenlopende menings oor die dikwels verwarrende beelde en gebeure en andersyds oor die opspraakwekkende insluiting van die vreemd-geweldadige boek as deel van die Bybelse kanon....

Is ons siel in ons DNS? – Dr Johan Smuts

Midrandbyeenkoms: Sondag 7 Mei 2017 Johan het verduidelik dat hy 'n mediese dokter is met 'n belangstelling in die regte, maar dat hy homself nie as 'n kenner van genetika beskou nie, hoewel hy baie oor die onderwerp navorsing gedoen het.   Getrou aan die...

ʼn HULDEBLYK AAN MARCUS BORG: Hansie Wolmarans

MR Byeenkoms: 16 April 2017 Inleiding Marcus Borg is op 21 Januarie 2015 oorlede in die ouderdom van 72 jaar. Hy het in die Lutherse kerk grootgeword. In sy jeug het hy ernstige twyfel oor die Christelike geloof ontwikkel ‒ soveel so dat hy in sy dertigerjare glad nie...

NHN UK vir 2017 en ander inligting

NHN‒UK vir 2017 Voorsitter:                         Johan Talma Ondervoorsitter:               Gerrit Genis Finansies:                        Johann Basson Sosiale Spil:                     Ina Louw Midrandbyeenkomste:     Sakkie Spangenberg en Deon van Zyl Midrand...

Die Tafelgebed: Willem Semmilink

Midrand lesing: 15 Januarie 2017 Vandag is ons baie bewus van wat ons eet. Ons is bedag op dinge soos ’n gebalanseerde dieet en ’n hele industrie het ontwikkel met dieet middels, aanvullers en instruksies oor wat goed is vir jou en wat nie. Inisiatiewe om organiese...

Kon Jesus van Nasaret lees en skryf? Prof. Pieter Botha

Midrandlesing  6 November 2016: Op die vraag of Jesus kon lees en skryf, is mense geneig om onmiddellik positief te antwoord ‒ natuurlik: die Nuwe Testament vertel van Jesus wat vir die skrifgeleerdes in die tempel uit die boekrolle voorgedra het en dat Hy op 'n ander...

NHN Renaissance Seminaar van 8 en 9 Oktober

Tydens ons suksesvolle seminaar op 8 en 9 Oktober 2016, kon ons die insigte van vier gesiene kenners kry oor die tema "’n Blik in die toekoms se Kristalbal." Ons sprekers was mnr Pieter Geldenhuys, ‘n professionele toekomskundige; dr André Bartlett, teoloog; dr Frans...

Kobie Temming Swart: Musiek as terapie, 11 September 2016

Die aanbieding het begin met ’n kort begeleide ontspanning en beelding. Kobie het klassieke musiek gespeel en die gehoor gevra om hulle oë te sluit en hulself toe te laat om op reis te gaan. Elkeen moes hom-/haarself na ’n mooi en rustige plek verplaas om die lewe...

Petrus Kuhne – ‘n Vreemde landskap

Midrandbyeenkoms: Sondag 10 Julie 2016: Die lewe is nie soos 'n Powerpoint-aanbieding nie; alles is nie netjies ingeryg en verduidelik nie, sê Petrus. Dis 'n reis deur 'n vreemde landskap, sonder 'n GPS. (Hy verwys na Willie Esterhuyse se boek Geagte Jahwe, 'n...

Wie was Spinoza, en wat was sy filosofie? Dr. Piet Odendaal

  Sommige van julle het seker al van Alice A. Baily se boeke gelees. Sy het meer as 20 boeke geskryf – almal met esoteriese temas. Die boeke het almal sulke kenmerkende blou omslae – en vir dié met esoteriese belangstelling is hierdie boeke ‘n moet lees. In een...

Natuur, Skepping en Moraliteit: Dr Francois Durand

Midrandbyeenkoms Sondag 15 Mei: Francois Durand illustreer sy siening van die mens se natuurbeskouing aan die hand van ‘n Brueghel-Rubens-skildery wat die Tuin van Eden voorstel as alles net mooi en goed. Volgens hom is dit 'n verkeerde beeld. Ons misreken ons as ons...

Die NHN se “Onse Vader” en “Bergpredikasie” kompetisie

In Maart vanjaar het die NHN sy lede gevra om hulle versie van die Bybel se “Onse Vader” en die “Saligsprekinge” op te skryf. Elkeen kon sy skepping vir die kompetisie instuur en daarmee ‘n boekprys wen.  Hierdie “Onse Vader” van André Ludick het die boekprys gewen....

DIE OSSEWA-BRANDWAG EN HAAR VROUE: Charl Blignaut

DIE OSSEWA-BRANDWAG EN HAAR VROUE (Opsomming deur Sam J Basch) Daar is groot wanpersepsies oor die Ossewa-Brandwag (OB).  'n Algemene siening was dat hulle militante, verregse Afrikaners was wat 'n staatsgreep in Suid-Afrika wou bewerkstellig en hul hoop op 'n Duitse...

Oor die Muur/Maan? Besluit self

Midrandpraatjie Sondag 31 Januarie 2016 - Dr Hannetjie v Zyl-Edeling Dr Hannetjie van Zyl-Edeling glo 'n mens se gesondheid en breinfunksies is hoofsaaklik 'n kopding. Hoe ons oor ons gesondheid dink en handel, kan 'n groot verskil maak op ons lewenskwaliteit, veral...

Argeologie en die wêreld van Jesus – Prof Pieter Botha

Midrandpraatjie Sondag 17 Januarie 2016 Pieter het in hierdie aanbieding die (verrassende?) stelling gemaak dat daar geen argeologiese getuienis van die tyd van Jesus is nie. Hy praat dus eerder oor die argeologie van die wêreld van Jesus. Hoe weet ons dan of Jesus...

Jona-Lesing – Prof Sakkie Spangenberg & Dr Deon v Zyl

In sy boek Ek is my brein (2014) maak die Nederlandse breinwetenskaplike, Dick Swaab, die volgende stelling:―Godsdienstigheid gaan helaas nie dikwels saam met die kuns om te kan relativeer of met ‘n sin vir humor nie. Click here todownload the PDF...

Ek is my liggaam – Dr Jacques Kriel

Johan Degenaar se fenomenologiese antropologie en die vraag na die hel “Liggaamlikheid is die enigste wyse waarop die mens hom in die wêreld vind. Die liggaamlikheid van die mens is die voorwaarde waarvolgens hy in die wêreld is, dit wil sê die voorwaarde waarvolgens...

NHN Seminaar 2015: Vier die lewe met betekenisvolle ervarings

Wat ‘n spesiale naweek was 11 – 13 September vanjaar! Uitnemende aanbiedings, stimulerende geselskap, gesellige kuiers, goeie verblyf en heerlike kos. Onder Deon van Zyl se knap leiding het ons – soms baie kreatief - gedink oor vier belangrike aspekte wat die tema van...

Satan in die Ou Testament – Gerda de Villiers, Teo artikel

Inleiding Is daar ‘n S/satan in die Ou Testament? Inderdaad. Om die waarheid te sê, daar is ‘n hele paar satans. Maar of daar werklik ‘n Satan is, dit wil sê ‘n spesifieke wese met ‘n persoonlike identiteit wat Satan heet, is egter te betwis. Hierdie teo-artikel...

Book Evaluation: Lost Christianities – Bart Ehrman

This is fundamentally a popular treatment of the topic that doesn't tell us that much new about the subject. But it is not a bad introduction. Indeed, if you are not aware that the Christian New Testament was not agreed upon until more than three centuries after the...

Die Hemelvaart en Wederkoms – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg   Net soos in die geval van die herverskyningsverhale in die evangelies, kry ons met uiteenlopende verhale oor Jesus se hemelvaart te doen. Die evangelie van Markus en die evangelie van Johannes bevat byvoorbeeld nie 'n verhaal oor Jesus...

Slawerny en die Christendom – Dr Chris de Wet

Dr Chris de Wet se insiggewende praatjie: “Slawerny en die Christendom”, by die NHN se Midrandbyeenkoms op 1 Maart 2015, bied baie stof tot dadenke. Enige denkende mens word daardeur geïnspireer om weer ‘n keer oor slawerny in al sy vorme te dink, veral in ons...

Die Stem uit die Storm, Job, sy Vriende en ons – Dr Deon van Zyl

INLEIDING Ons almal ken seker Job se storie en het dit al baie gehoor. Sakkie Spangenberg sê die hele boek kan opgesom word in Job 1 en 2, en die laaste 6 verse. Hier is ‘n kort oorsig: ‘n Vroom en opregte man voer ‘n ooglopend goeie lewe en het talle besittings. Hy...

Waarom Hervorming? – Pieter Botha

Verkorte teks van 'n voordrag voor die Sinode van Noord-Transvaal (2/9/03). deur Pieter Botha Agtergrond: SKLAS (Noord-Transvaal) het twee "nuwe hervormers" genooi om aan die sinode se bespreking van die "nuwe hervorming" deel te neem. Ringe is versoek om vrae in te...

NHN Seminaar 2014: Die NHN as Vernuwer in die Afrikaanse Samelewing

As deel van ons 10de bestaansjaar het die NHN op 30 Augustus 2014 sy jaarlikse seminaar by Zambesi Lodge in Montana, Pretoria gehou met die tema: “Die NHN as vernuwer in die Afrikaanse samelewing: perspektiewe op religie en wetenskap, samelewing en geskiedenis,...

Oorsprong Van Die Oerknal-Teorie – Pieter Geldenhuys

Oorsprong van die Oerknal-teorie Deur: Pieter Geldenhuys Opsomming : Die Oerknal- ("Big Bang"-) teorie is deesdae die algemeen aanvaarde verklaring vir die oorsprong van die heelal. Maar hoe het wetenskaplikes op die teorie besluit? Wie het die baanbrekerswerk gedoen...

Om die Dood in die oë te Kyk – Chris Marais

Deur: CHRIS MARAIS Datum : So 22 Mei 11 In die moderne samelewing word die dood in baie gevalle uit ons ervaringswêreld verdring, asof die dood nie werklik bestaan nie - die groot olifant in die sitkamer waaroor niemand meer praat nie. Dood word in pragtige houtkiste...

Being – David Schnarch

Deur: David Schnarch Inspired by the work of Dr David Schnarch; Compiled by Antoinette Ehmke As Human Beings, we have equal but opposing driving forces: on the one hand each of us want to be an individual, achieve great things as an individual and be acknowledged as...

Godsdiens en ‘n Demokratiese Samelewing – Pieter Craffert

Deur: Pieter Craffert Een van die grootste misverstande in die huidige debat rondom die Nuwe Hervorming is dat dit slegs handel oor die ontkenning van en aanval op sekere van die sentrale leerstellings van die Christelike geloof. Daarom word die sogenaamde Nuwe...

DIE NUWE HERVORMING

Deur: Hansie Wolmarans Die debat oor die Nuwe Hervorming soos dit in die pers, in kerke en rondom braaivleisvure gevoer word, raak nog net aan die oppervlak. Vir baie mense is die kern van die debat Jesus se geboorte uit 'n maagd en sy opstanding uit die dood. Ten...

Die Geboorteverhaal van die Historiese Jesus – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die wyse waarop baie van ons die Bybel lees en verstaan, verskil aansienlik van vroeëre geslagte se lees en verstaan daarvan. Ons is beïnvloed deur ten minste drie groot omwentelings in die geestesgeskiedenis van die Westerse wêreld. Gedurende...

Wat Gemaak met Kersfees? – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Vra enige Sondagskoolkind waar Jesus gebore is en jy gaan tien teen een die antwoord kry: 'In 'n stal in Betlehem'. Jaar vir jaar voer mense in kerke en soms ook in laerskole die geboorteverhaal van Jesus op. Hierdie geboorteverhaal staan...

Tradisionele Sondeleer en Bybelfeite – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die godsdiensdebatte die afgelope maande toon duidelik dat twee groepe teenoor mekaar staan. Die een groep beklemtoon die tradisionele Christelike dogmas. Die ander groep beklemtoon die nuwere feite wat drie eeue se intensiewe Bybelnavorsing...

Om in Afrika Teologie te Bedryf – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Nie in my wildste drome het ek vermoed dat 2003 met 'n hewige godsdiensdebat gaan begin nie. "Waarom sou mense hulle tyd en energie op so 'n sinlose bedryf verspil?" kan mens vra. Vir my is dit duidelik 'n bewys dat mense moeg is om 'n rat...

Adam en Eva – Robert Funk

Deur: Aanhaling van Robert Funk Die deliteralisering van die verhaal van Adam en Eva het 'n einde gemaak aan die dogma van die erfsonde. Die dood is nie die straf vir die sonde nie, maar 'n natuurlike verskynsel. "Sonde word nie van geslag tot geslag deur die manlike...

Die Dogma van die Erfsonde – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die godsdiensdebatte die afgelope twee tot drie jaar toon duidelik dat twee groepe teenoor mekaar staan. Die een groep beklemtoon die tradisionele Christelike dogmas. Die ander groep beklemtoon die nuwere feite wat drie eeue se intensiewe...

Die Religieuse Toneel Verander: Die opkoms van “Progressiewe Christenskap” – Johann Basson

Opsomming
Nigel Leaves bespreek in sy boek “Religion under attack” die talle aspekte wat godsdiens verdag maak en dat dit nodig is dat teologiese denke in voeling moet kom met hedendaagse kennis, navorsingsresultate en metodes van kommunikasie ten einde ‘n ondersteuningskorps met integriteit te behou. Die verdeelde samelewing moet besin oor wapenstryd, etnisiteit en die waardes van lewe en omgewing. Die verdelende kerke kyk vas teen historiese stryde soos die rol van die vrou/ordening van vroulike predikante, die aanvaarding van gay mense, die klem op ‘n lewe wat kom en Christelike eksklusivisme. ‘n Nuwe kyk is dus nodig, na my mening ook deur groepe soos ons wat losgemaak is van kerkstrukture en godsbeskouings van die verlede. ‘n Verbete aanval teen kerke doen na my mening meer kwaad as goed, veral as ons nie kennis dra van die oorgangsproses wat op ‘sagter’ en meer natuurlike maniere reeds besig is om plaas te vind nie. Daar is heelwat organisasies, asook gemeentes, wêreldwyd besig om ‘n nuwe paradigma in te gaan – ‘n verwysingsraamwerk wat die Bybel of ander heilige geskrifte as literêre werke beskou, dit wil sê as kreatiewe menslike produkte soos ander kunswerke waarin mens moontlike betekenis in die metafore kan vind. Hiermee saam verskuif die fokus van ‘n teïstiese God na ‘n lewenswyse volgens die goeie dinge in verhale oor die lewe en lering van Jesus. Hierdie verskuiwing plaas die klem dan ook op die transformasie van werklikheidsaspekte soos etiek, verantwoordelikheid, sosio-ekonomiese geregtigheid, ekologie, harmonie en vrede. Is hierdie paradigma tekenend van ‘n nuwe Christendom wat weggestap het van teïsme, of die bonatuurlike, en nou meer gerig is op lewensvaardighede en kennis? Die doel van die lesing is om aan te toon hoe die religieuse toneel reeds verander het, die maniere van kommunikasie en ontwikkelende narratiewe oor waardes, dinge wat meer aktueel mag wees om die mensdom vir ‘n beter toekoms toe te rus.

Eerbied vir Lewe -Pieter J.J. Botha

  Alles Wissen ist zuletzt Wissen vom Leben und alles Erkennen Staunen über das Rätsel des Lebens — Ehrfurcht vor dem Leben in seinen unendlichen, immer neuen Gestaltungen. … Und vertiefst du dich ins Leben, schaust du mit sehenden Augen in das gewaltige belebte...

Midrandbyeenkoms en ander sake

Beste NHN Lid of Belangstellende Komende Sondag, tydens die NHN se tweeweeklikse byeenkoms in die MBA Conference Centre Ouditorium in Midrand, sal Prof Pieter Botha praat oor: “Eerbied vir Lewe”. In die gesprek tussen geloof en wetenskap kom Albert Schweitzer se...

Avatar: ‘n Mitologie vir ons Tyd – Naas Ferreira

Opsomming Te oordeel aan die aantal kerke in Europa en selfs in Suid-Afrika wat lidmate verloor, blyk dit dat die tradisionele Christelike teologie sy geloofwaardigheid onder sekere groepe verloor het en nou plek maak vir die rede. Die rede het alle mitologieë...

Elke Keer as die Wereld Vergaan – Hansie Wolmarans

  1. Tien jaar van Nuwe Hervorming Tien jaar gelede toe die Nuwe Hervorming Netwerk gestig is, het baie mense gedink dis ʼn teken van die eindtye. Ons is uitgekryt as die eindtydse valse profete en die handlangers van die Antichris. Ongeveer sewe en twintig...

Armoede en die Suid-Afrikanse semeleweing – Prof Eben Scheffler

Deur: Prof Eben Scheffler Datum : So 13 Okt 13 In sy aanbieding sal Eben kortliks die probleem van armoede wereldwyd en veral in Suid-Afrika skets. Alhoewel dit allerweë erken word dat Jesus van Nasaret self arm was en vir die armes opgekom het, kan die vraag met erns...

Die Samelewing en Seksuele Oriëntasie – Marietjie v Loggerenberg

Deur: Marietjie v Loggerenberg Datum : So 29 Sep 13 “Life begins at the end of your comfort zone.” - Neale Donald Walsch Marietjie sê: "Miskien is dit wat met my gebeur het die afgelope 13 jaar. Ek het begin lewe – as ‘n getroude straight vrou in die gay wêreld. Oor...

Gesprek oor gay-wees – Marietjie v Loggerenberg en Ds. André Muller

“Life begins at the end of your comfort zone.”  - Neale Donald Walsch Miskien is dit wat met my gebeur het die afgelope 13 jaar.  Ek het begin lewe – as ‘n getroude straight vrou in die gay wêreld.   Oor die afgelope jare het die gay samelewing my begin vertrou en hul...

‘n Samelewing Sonder Godsdiens? – Dr Hanneli Bendeman

‘N SAMELEWING SONDER GODSDIENS? Deur: Dr Hanneli Bendeman Datum : So 15 Sep 13 In Hanneli se persoonlike reis van christen na spiritualiteit, deur ateisme en agnostiek tot waar sy nou is …. het die dissipline van sosiologie en die etiek … baie gehelp met vrae, analise...

Top Ten Signs that you are an Unquestioning Christian

Deur: Top Ten Signs That You Are An Unquestioning Christian 10- You vigorously deny the existence of thousands of gods claimed by other religions, but feel outraged or offended when someone denies the existence of your god. 9- You feel insulted and ‘dehumanized’ when...

Geestelike Groei – Groei In Wat? – Hein Reitmann

Is geestelike groei noodwendig gewens? Wanneer groei ‘n mens te vêr? Wat is geestelike groei vir ‘n: • miskruier • fundamentalis • agapeïs • charismatikus • objektiwis Elkeen van hierdie benaderings het ‘n natuurlike plek met ‘n natuurlike potensiaal en natuurlike...

NHN Seminaar 30 Augustus 1 September 2013 – Sakkie Spangenberg

NHN SEMINAAR 30 AUGUSTUS – 1 SEPTEMBER 2013 Deur: Sakkie Spangenberg Beste NHN Lid of Belangstellende Die NHN se jaarlikse seminaar vind binne enkele weke weer by Weesgerus Vakansie-oord net buite Modimolle plaas en beplanning hiervoor is volle swang. In die...

Fundamentalisme – Sakkie Spangenberg

Deur: Pieter Botha   Fundamentalisme is 'n lelike ding. Deesdae betwis niemand in Suid-Afrika dat dit 'n slegte ding is nie; selfs die wat onmiskenbaar daarmee verbind word, wil nie fundamentaliste genoem word nie. Dit is bietjie soos die verskynsel "rassisme":...

Bybelvertalings: Waarom die Verskille – Dr Johan Brink

Waarom verskil Bybels? Waarom word die Bybel voortdurend vertaal? Watter Bybelvertaling is die beste? INLEIDEND Baie mense ken die Bybel, maar min mense weet iets van die Bybel af. Daar is onbeantwoorde vrae soos: • Die Bybel soos ons dit in ons hande vashou: waar kom...

Oopkop oor hernubare energie – Prof Dieter Holm

Deur: Dieter Holm Datum : So 21 Apr 13 Energie is amper soos religie; die meeste mense glo aan één saligmakende energievorm, naamlik elektristeit. Dit terwyl energie veel meer is as elektrisiteit. Die een waarvan daar die minste algemene kennis bestaan, is hernubare...

Jesus se Hellevaart en Opstanding – Sakkie Spangenberg

Deur: Sakkie Spangenberg Die leerstuk van Jesus se hellevaart het vir baie Christene 'n vraagstuk geword. Daar is selfs Nuwe-Testamentici wat meen dat die leerstuk uit die Apostolicumverwyder moet word. Die plek waar dit in die Apostolicum voorkom, bevestig dat...

Dominee, Los My Lyf Uit! – Johannes N. Vorster

Johannes N. Vorster Daar is ‘n byna vanselfsprekende legitimiteit wat aan sogenaamde geestelike leiers van ons gemeenskap toegeken word, om uitsprake te kan maak oor wat mense met hulle liggame aanvang in kontemporêre sosiale interaksie, of dit nou te make het met...

Die Vloek van Prometheus – Dr Francois Durand

Deur: Dr Francois Durand Datum : So 10 Feb 13 Volgens die Klassieke Grieke het die Titaan Prometheus vuur van die Olimpiërs gesteel en dit aan die mensdom gegee. Met hierdie daad het hy hulle van ondergang gered en was hy die grondlegger van die beskawing. Hy was deur...

’N Kort Geskiedenis van die Duiwel – Sakkie Spangenberg

“If you ask a theologian the question (...): who is Satan? he will doubtless answer: Satan is the Commander-in-chief of the fallen angels.” (Corte 1958:7) “By devil I mean a being created as a spirit, gifted with intelligence, will and awareness, which at a certain...